Aktualności Aktualności

Dziś pszczoły obchodzą swoje święto

20 maja obchodzony jest ustanowiony przez ONZ Światowy Dzień Pszczół. Szacuje się, że na Ziemi żyje ok. 20 tys. gatunków dziko żyjących pszczół. W Polsce żyje ponad 450 gatunków owadów należących do rodziny pszczołowatych. Pszczoły miodne stanowią jedynie część wszystkich owadów zapylających, a do dzikich pszczołowatych zaliczamy się m.in. trzmiele, murarki, lepiarki czy porobnice.

Rola wszystkich zapylaczy dla ludzi i środowiska przyrodniczego na całej Ziemi jest nieoceniona. Nasze przetrwanie uzależnione jest od tych pożytecznych owadów, gdyż jak wskazują badania, pszczoły są odpowiedzialne za zapylanie ponad 77% gatunków roślin uprawnych na świecie. Gdyby nie owady zapylające wielu owoców i warzyw nie byłoby wcale, a plony niektórych upraw byłyby o wiele niższe. Pszczoły zapylają również wiele rodzimych gatunków roślin dziko rosnących, a przez to dostarczają żywność dziko żyjącym konsumentom, stanowiącym nieodłączny element naturalnego ekosystemu.


W ostatnim czasie obserwuje się niepokojące zjawisko masowego wymierania pszczół. Przyczynę spadku liczebności, upatruje się w intensywnej gospodarce rolnej, połączonej ze stosowaniem śmiercionośnych pestycydów, ubożeniu lub braku ciągłości bazy pokarmowej, jak również w zabójczej chorobie – warrozie.

Czy wiesz, że... pszczoły są jedynymi owadami, które wytwarzają pokarm dla człowieka.

Wyginięcie pszczół, miałoby katastrofalne skutki. Każdy z nas może przyczynić się do ochrony zapylaczy. Najprostszym sposobem jest: zakładanie kwietnych łąk, budowanie coraz bardziej popularnych hoteli dla dzikich zapylaczy czy sadzenie w swoim otoczeniu roślin miododajnych.

Jak leśnicy wspierają ochronę zapylaczy?
W przeszłości to właśnie lasy był pierwotnym i naturalnym środowiskiem bytowania pszczół, gdyż w nim rosną gatunki roślin dające im pożytek od wiosny to jesieni. Leśnicy doskonale wiedzą o istotnej roli i ogromnym wpływie zapylaczy na zachowanie i zwiększenie bogactwa  przyrodniczego terenów leśnych.

Czy wiesz, że...
-jedna pszczoła w ciągu całego swojego życia produkuje mniej więcej… jedną łyżeczkę miodu.
-do wyprodukowania 1 kg miodu, pszczoły muszą przysiąść około 4 miliony razy na kwiatach lub liściach,  zbierając 3 kg nektaru i pokonując przy tym trasę od 40 000 do 80 000 km.

Praca owadów wpływa na zwiększoną ilość i jakość nasion roślin potrzebnych do odnowienia lasu oraz poprawia urodzaj owoców leśnych będących bazą pokarmową dla zwierząt. Leśnicy w swojej codziennej pracy podejmują szereg działań sprzyjających pszczołom tj., zwiększają różnorodność gatunkową drzewostanów - sadzą większą ilość drzew liściastych w tym gatunki miododajne-lipa, klon, jarząb, minimalizują używanie środków chemicznych, zagospodarowują śródleśne łąki, wprowadzają domieszki biocenotyczne, pozostawiają fragmenty starodrzewu stanowiących doskonałe miejsce do zakładania pszczelich gniazd, pozostawiają drzewa z dziuplami, w których występują dzikie gniazda pszczół, zapobiegają powstawaniu gradacji szkodliwych owadów i chorób,   a także zachowują i odtwarzają cenne elementy środowiska przyrodniczego.  

Ponadto, w latach 2017-2019 Lasy Państwowe realizowały projekt  "Pszczoły wracają do lasu", mający na celu wdrożenie szczegółowych działań związanych z ochroną pszczół, jako gatunku zagrożonego wyginięciem.

Jak co roku, na wiosnę leśnicy z Nadleśnictwa Augustów przeprowadzili przegląd barci i kłód bartnych. Stwierdzono, że zimę przetrwało 10 rodzin pszczelich i są w dobrej kondycji. Porządkowanie kłód bartnych i barci polega na otwarciu tzw. śniota, omiecenie dolnej części tzw. dzieni. W przypadku niezasiedlonych kłód bartnych i barci umieszczano fragmenty plastrów pszczelich w celu zachęcenia roi pszczelich do zajęcia wolnych barci.

Warto przypomnieć również o projekcie "Tradycyjne bartnictwo ratunkiem dzikich pszczół w lasach" który zakładał wielopłaszczyznowe przedsięwzięcia mające na celu odtworzenie tradycyjnego bartnictwa oraz odnowę populacji dzikich pszczół zamieszkujących na terenie czterech puszcz: Augustowskiej, Białowieskiej, Knyszyńskiej i Piskiej.