Aktualności Aktualności

Z PRACY DYREKCJI

Od momentu powierzenia obowiązków dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Tadeuszowi Wilczyńskiemu, nowe kierownictwo dyrekcji realizuje działania, które uwzględniają oczekiwania społeczne, kwestie klimatyczne i gospodarcze.

LUTY:

  • O potrzebie przywrócenia certyfikacji FSC, skutkach wprowadzenia moratorium ministerstwa na wycinkę drzew w lasach regionu oraz oczekiwaniach branży leśno-drzewnej dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Tadeusz Wilczyński rozmawiał wspólnie z wiceministrem klimatu i środowiska Mikołajem Dorożałą w Sokółce na spotkaniu z przedsiębiorcami reprezentującymi przemysł drzewny w regionie.

 

  • Dyrektor RDLP w Białymstoku spotkał się z wojewodą podlaskim Jackiem Brzozowskim w sprawie potrzeby przywrócenia nadleśnictwom RDLP w Białymstoku certyfikacji FSC, co jest odpowiedzią na oczekiwania zarówno ze strony przemysłu drzewnego, samorządów oraz organizacji przyrodniczych i społecznych regionu.

 

  • Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Tadeusz Wilczyński wziął udział w komisji senackiej klimatu i środowiska. Posiedzenie było poświęcone rozwiązaniom prawnym chroniącym Puszczę Białowieską jako Obiektowi Światowego Dziedzictwa UNESCO.

 

  • Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Tadeusz Wilczyński spotkał się z naukowcami z Instytutu Nauk Leśnych Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej, podczas którego uczestnicy wyrazili chęć współpracy w zakresie ochrony Puszczy Białowieskiej, a zwłaszcza jej obszarów wilgotnych.

 

  • Podczas spotkania dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Tadeusza Wilczyńskiego z gen. bryg. Rafałem Miernikiem dowódcą Wojskowego Zgromadzenia Zadaniowego Podlasie, potwierdzone zostały zasady dalszej współpracy leśników i wojska na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w regionie.

 

  • Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Tadeusz Wilczyński spotkał się z dyrektorem Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Białymstoku Markiem Ksepko w sprawie wprowadzenia bezzrębowego sposobu zagospodarowania lasu tzw. lasu ciągłego w nadleśnictwach RDLP w Białymstoku.

 

  • Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Tadeusz Wilczyński zainicjował spotkanie z emerytowanymi nadleśniczymi nadleśnictw RDLP w Białymstoku, panami Waldemarem Sieradzkim, Grzegorzem Godlewskim i Markiem Mądrzakiem, które było pierwszym krokiem do utworzenia zespołu doradczego działającego przy dyrektorze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

 

  • XXI Półmaraton Hajnowski był głównym tematem spotkania dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Tadeusza Wilczyńskiego z burmistrzem Hajnówki Jerzym Sirakiem. To ważne dla lokalnej społeczności wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

 

  • Trwają są zmiany kadrowe na stanowiskach kierowniczych w nadleśnictwach oraz w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

 

  • Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Tadeusz Wilczyński zainicjował prace nad nowym regulaminem organizacyjnym Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.