Aktualności Aktualności

Z wdzięcznością za Cud nad Wisłą

19 września 2020 r. odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka Leśników na Jasną Górę. XXIV spotkanie leśników, pracowników parków narodowych, przemysłu drzewnego, przedsiębiorców leśnych, przedstawiciele szkół i uczelni leśnych odbyło się pod hasłem „Leśnicy wdzięczni za Cud nad Wisłą” 1920-2020”.

Zgodnie z tradycją, z okazji pielgrzymki odbyła się także Krajowa Narada Leśników, w trakcie której Michał Woś, minister środowiska uhonorował Brązowym Krzyżem Zasługi Pana Andrzeja Józefa Nowaka, Dyrektora RDLP w Białymstoku.

Krzyż Zasługi to odznaczenie prezydenckie, ustanowione w 1923 r. Nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną. Krzyż Zasługi może być nadany tej samej osobie w każdym stopniu dwukrotnie. Przed nadaniem Krzyża Zasługi wyższego stopnia powinny upłynąć co najmniej 3 lata. Odstępstwo od tej zasady dopuszczalne jest wyjątkowo

Tegoroczna pielgrzymka jest szczególnym czasem wypraszania łaski dla szeroko pojętego środowiska Lasów Państwowych – mówił biskup Tadeusz Lityński, duszpasterz leśników podczas mszy świętej, która wyjątkowo w tym roku, ze względu na pandemię odbyła się nie na jasnogórskich błoniach, a w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej. – Tematem jest szczególna wdzięczność za zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej. Jako środowisko leśników stajemy w tym długu wdzięczności za świadectwo odwagi, poświęcenia i wielkiej miłości do ojczyzny całego środowiska związanego z polskimi lasami. Jesteśmy winni im pamięć, szacunek, ale również dar modlitwy – przemawiał do zgromadzonych pielgrzymów i ich rodzin biskup. Homilię natomiast wygłosił biskup Roman Pindel, ordynariusz diecezji bielsko – żywieckiej.