Aktualności Aktualności

Posiedzenie Rady LKP "Puszcza Białowieska"

6 grudnia w Ośrodku Edukacji Leśnej "Jagiellońskie" odbyła się Rada Naukowo-Społeczna Leśnego Kompleksu Promocyjnego (LKP) "Puszcza Białowieska".

Spotkanie rozpoczął Zastępca Dyrektora RDLP w Białymstoku ds. gospodarki leśnej - Pan Zenon Angielczyk, który przywitał wszystkich zebranych.

Następnie działalność kadencji za lata 2018-2022 podsumował Przewodniczący Rady - Pan dr hab. Rafał Paluch, przedstawiając zakres i tematykę zrealizowanych spotkań oraz opiniowanych spraw.

Ponieważ posiedzenie Rady w obecnym składzie było ostatnim w 5-letnim okresie jej obowiązywania, w imieniu Dyrektora RDLP w Białymstoku, Pana Andrzeja Józefa Nowaka, podziękowano jej członkom za wkład i pracę w zakresie inicjowania oraz oceny realizacji działań podejmowanych w LKP "Puszcza Białowieska".

W dalszej części posiedzenia swoje wystąpienie miała Pani Barbara Rajkowska, Kierownik Projektu z  Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, która przedstawiła prezentację w temacie przygotowywanego Planu zarządzania dla Obiektu Światowego Dziedzictwa (OŚD) UNESCO Puszcza Białowieska.

Przedstawione treści stały się przyczynkiem do ożywionej dyskusji, której głównym tematem było zwrócenie uwagi na potrzebę zrównoważonego podejścia do zagadnienia i konieczności uwzględnienia w przygotowywanym dokumencie aspektów związanych z ochroną czynną, mającą pozytywny wpływ na różnorodność gatunkową.

Miejmy nadzieję, że w wyniku prac nad Planem zarządzania dla OŚD UNESCO Puszcza Białowieska uda się wypracować dokument zgodny z oczekiwaniami zarówno lokalnej społeczności, zarządców, jak i świata nauki.