Aktualności Aktualności

Żubry w Nadleśnictwie Augustów

Młody samiec i trzy młode samice zostały przewiezione do zagrody adaptacyjnej. To zalążek nowego wolnego stada, które już wkrótce zamieszka w Puszczy Augustowskiej.

Zwierzęta przeprowadziły się do nowego domu z Puszczy Boreckiej. Pierwszych kilka tygodni spędzą w zagrodzie, co pozwoli im oswoić się z nowym otoczeniem, a pracownikom Nadleśnictwa Augustów (RDLP w Białymstoku),  wdrożyć się do bieżącej opieki nad żubrami. Niebawem dołączy do nich kilka kolejnych zwierząt. Wszystkie wczesną wiosną zostaną wypuszczone na wolność.

Pomysł wsiedlenia żubrów na teren Nadleśnictwa Augustów pojawił się już w 2012 r., a konkretne działania trwają od 2014 r. Po szczegółowej analizie siedlisk i warunków społecznych wybrano teren, na którym powstanie ostoja tych zwierząt.

W trakcie realizacji projektu przygotowano poletka żerowe i wodopoje, a także zbudowano zagrodę adaptacyjną, w której teraz przebywa pierwsza grupa. Docelowo stado ma liczyć około 50 zwierząt.

Tworzenie nowych, niewielkich populacji jest działaniem mającym na celu ograniczenie transmisji chorób pomiędzy poszczególnymi stadami. Umożliwia też rozszerzeniem zasięgu występowania żubra w Polsce.

Działanie prowadzone jest w ramach projektu Kompleksowa ochrona żubra przez Lasy Państwowe