Aktualności Aktualności

Zwiedzanie wystawy w Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku

Sybiracy, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych wraz z leśnikami, złożyli kwiaty przed pomnikiem poświęconym „Bohaterskim Matkom Sybiraczkom” w Muzeum Pamięci Sybiru, aby upamiętnić 82. rocznicę pierwszej masowej deportacji obywateli polskich w głąb Związku Sowieckiego.

Przed złożeniem kwiatów Sybiracy wraz z leśnikami zwiedzali wystawę w Muzeum. Leśnicy zapewnili przyjazd do Białegostoku potomkom zesłańców z okolic Puszczy Augustowskiej i Puszczy Białowieskiej. Na zakończenie spotkania, uczestnicy obejrzeli scenę z zatrzymania i wyprowadzenia z domu przez „enkawudzistów” polskiej rodziny, odtworzoną przez członków grupy rekonstrukcyjnej. Niezwykły dramatyzm tej sceny, wzbudził olbrzymie emocje wśród oglądających ją potomków Sybiraków i leśników.

Tylko podczas czterech wielkich deportacji z lat 1940–1941 wywieziono daleko na Daleki Wschód, do „nieludzkiej ziemi”, kilkaset tysięcy obywateli II Rzeczypospolitej Polskiej. Musieli oni podjąć walkę z przeciwnościami, jakie stawiała przed nimi wroga władza i surowa natura. Niektórzy, najczęściej dzieci i osoby starsze, nie radzili sobie z trudami życia na zesłaniu i umierali w obcym kraju. Ci, którzy przetrwali, po latach wrócili do Ojczyzny lub rozpierzchli się po całym świecie, szukając dla siebie nowego miejsca. Wśród nich byli też leśnicy.