Wydawca treści Wydawca treści

Audyt okresowy FSC

Od 17 do 21 marca 2014 roku, w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku trwał audyt okresowy w systemie certyfikacji gospodarki leśnej FSC.

Certyfikat FSC posiada 28 nadleśnictw wchodzących w skład RDLP w Białymstoku; programem certyfikacji w tym systemie nie objęto nadleśnictw z Puszczy Białowieskiej.

Tegoroczna wizyta audytorów jest trzecim audytem okresowym w ramach certyfikatu przyznanego na lata 2011 – 2016. W wyniku szczegółowej kontroli, przeprowadzonej na próbie czterech nadleśnictw oraz biura RDLP w Białymstoku, audytorzy wystąpią z rekomendacją o podtrzymanie certyfikatu o nr: SGS-FM/COC-008962. Kolejny audyt okresowy w systemie FSC odbędzie się w 2015 roku.