Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat FSC na kolejne 5 lat

W wyniku procesu recertyfikacyjnego Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku uzyskała przedłużenie dotychczasowego certyfikatu gospodarki leśnej w systemie FSC na kolejne 5 lat.

Certyfikat zarządzania lasami w północno-wschodnim regionie Polski w celu produkcji drewna iglastego i liściastego, obowiązuje do 10 sierpnia 2021 roku, na terenie 28 nadleśnictw RDLP w Białymstoku.

Materiały do pobrania