Czy znasz swojego najstarszego sąsiada? Czy znasz swojego najstarszego sąsiada?