Czy znasz swojego najstarszego sąsiada? Czy znasz swojego najstarszego sąsiada?

Na pomoc sędziwemu Wojciechowi

Dąb Wojciech z Lasu Miejskiego liczy ponad 650 lat. Minionej zimy podjęto próbę ratowania powoli obumierającego drzewa. Od kilku dni ścieżka spacerowa prowadząca do pomnika przyrody jest już otwarta. Leciwego Wojciecha znów można odwiedzać i podziwiać jego piękno.

W przypadku tak wiekowego drzewa jak Wojciech, już od dawna zdrowa tkanka zaczęła obumierać i pojedyncze konary zaczęły łamać się pod swoim ciężarem, zwłaszcza po obfitych deszczach. Pierwsze poważne uszkodzenie drzewa w tym stuleciu, leśnicy odnotowali w kronice pomnika 26 czerwca 2012 roku, kiedy to po przejściu wichury, jeden z odłamanych konarów runął na dach sąsiadującego z nim budynku gospodarczego dawnej leśniczówki.

Drzewo o wysokości ok. 20 metrów i obwodzie 6,16 m, w 1956 roku Decyzją Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie, uznano za pomnik przyrody prawem chroniony.

W ostatnich suchych latach, ilość zaobserwowanych martwych i obumierających konarów, podatnych na ułamanie i potencjalnie zagrażających życiu turystów odwiedzających ten wyjątkowy pomnik przyrody, niepokojąco wzrosła.

W 2018 roku miejscowi leśnicy zwrócili się o pomoc do Urzędu Gminy Giżycko, który zgodnie z prawem opiekuje się pomnikami przyrody na swoim terenie. Urząd zlecił wykonanie dokumentacji i ekspertyzy pozwalającej na próbę ratowania powoli obumierającego drzewa. Już w grudniu tego samego roku, zgodnie z opracowaną koncepcją ratowania drzewa, Wojciechowi przycięto obumarłe końcówki konarów, a jeden z najgrubszych zabezpieczono przed złamaniem liną. Obcięte końcówki konarów i gałęzie powstałe w wyniku zabiegu, pozostawiono tuż przy drzewie do zagospodarowania przez przyrodę, gdyż nadal są fragmentami pomnika przyrody prawem chronionego. Wycięto też kilka rosnących tuż przy Wojciechu młodszych drzew, skutecznie rywalizujących z nim o dostęp do światła słonecznego.

Dąb Wojciech rośnie na terenie leśnictwa Zielony Dwór, w kompleksie leśnym Uroczyska Las Miejski. Można go odwiedzić spacerując jedną ze ścieżek Lasu Miejskiego, kierując się w kierunku Izby Przyrodniczo-Edukacyjnej „Quercus” (łacińska nazwa dębu to Quercus). Można też przyjechać samochodem i skorzystać z parkingu przy Izbie (ul. Dworska 10), a następnie skierować się w kierunku budynku gospodarczego, nad którego dachem rozpościerają się konary Wojciecha. Tuż przy budynku od strony lasu jest furtka w ogrodzeniu za którą rośnie leciwy dąb.