Asset Publisher Asset Publisher

Wyjątkowy gość

W Polsce znajduje się największa populacja gatunku żubra Bison bonasus. Żubr żyje w stadach wolnościowych oraz w zagrodach. Na wolności w całym kraju żyje ok. 2000 os., w tym w Puszczy Białowieskiej ok. 770 os. W hodowli utrzymywanych jest ponad 200 osobników, w tym w ośrodku hodowli Białowieskiego Parku Narodowego blisko 30 os.

Zima to czas kiedy żubry gromadzą się w większe stada, odwiedzają miejsca dokarmiania przygotowane specjalnie na ten trudny czas z ograniczoną bazą żerowa. To również czas, kiedy częściej niż o innej porze roku można je obserwować na polach wokół kompleksów leśnych a także przy osadach leśnych. Nasi leśniczowie mają to szczęście, że bliskie spotkania z królem puszczy nie należą do rzadkości. Ostatnio dość często żubr gości w pobliżu osady Topiło. W mediach społecznościowych pojawia się tez bardzo dużo prywatnych zdjęć mieszkańców okolic Puszczy Białowieskiej przedstawiających spotkania z żubrami.

W związku z tym apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i zdrowego rozsądku podczas obserwowania żubrów. Nie należy zapominać, że są to duże i silne zwierzęta. Samce bywają mało płochliwe i mogą pozwolić obserwować się z bardzo bliskiej odległości, jednak w poczuciu zagrożenia mogą próbować przegonić intruza. W takich sytuacjach należy zwiększyć odległość od żubra i zejść mu z pola widzenia. Żubry mają słaby wzrok i z reguły takie środki ostrożności są wystarczające. Najlepiej jednak nie zbliżać się zbytnio do żubrów i obserwować je z bezpiecznej odległości, czyli nie bliżej niż 50 metrów.

Żubr to gatunek, który wymaga ciągłej ochrony. Od wielu lat różnego rodzaju programy ochronne wspierają żubra, żeby polepszyć jego warunki bytowania. Dynamicznie rozrastająca się populacja jest dowodem na skuteczność dotychczasowo prowadzonych działań ochronnych.

Aktualnie w Nadleśnictwie Hajnówka prowadzone są działania ochronne w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”. Zasięg projektu to 8 województw, blisko 90% krajowej wolnej populacji i 5 kluczowych zagród hodowlanych. Projekt ten obejmuje wolne populacje żubra – białowieską, knyszyńską, borecką, bieszczadzką, augustowską oraz  żyjącą na poligonie drawskim. Przewidziano też prowadzenie działań w odniesieniu do zwierząt żyjących w zagrodach.

Nadrzędnym celem projektu jest zapewnienie dobrostanu populacji poprzez realizację zadań takich jak bieżące monitorowanie liczebności i stanu zdrowotnego zwierząt, obsługę stad wolnych, w tym profilaktykę i obsługę lekarsko-weterynaryjną, łagodzenie sytuacji konfliktowych związanych z obecnością żubrów m.in. poprzez dzierżawę łąk na obrzeżach Białowieskiego Parku Narodowego oraz edukację społeczeństwa w zakresie postępowania z napotkanymi osobnikami oraz rolników odnośnie sposobów zapobiegania szkodom.

Zaplanowano również remonty infrastruktury służącej hodowli żubra (paśniki, odłownie, drogi, płoty, budynki oraz zabiegi hodowlane i agrotechniczne).

Więcej: https://projekt.wisent.org/

Żubry oglądaj: https://www.facebook.com/ZubryOnline