Asset Publisher Asset Publisher

Drewno energetyczne w roku 2017

Komunikat o obrocie drewnem energetycznym w roku 2017

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku zaprasza podmioty  uprawione do przystąpienia do negocjacji dotyczących zakupu drewna energetycznego na szczeblu RDLP w ramach realizacji przedsięwzięcia „Drewno dla samowystarczalności energetycznej samorządu oraz bezpieczeństwa energetycznego państwa".  Oferowana masa drewna wynosi 114 888 m3.

Zgłoszenia zainteresowanych podmiotów, należy przesłać w formie elektronicznej na adres: marketing@bialystok.lasy.gov.pl do dnia 9 grudnia 2016r. Zakończenie negocjacji planuje się na dzień 15 grudnia 2016 r.

Na podstawie: Decyzja nr 531 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 03.11.2016 r. w sprawie  komunikatu dotyczącego obrotu drewnem energetycznym w 2017 roku.

opr. Katarzyna Patejuk

Wydział Gospodarki Drewnem RDLP w Białymstoku