Wydawca treści Wydawca treści

Co słychać w hodowli? – Kalendarium prac 2014

MARZEC

Kończy się sezonowy zbiór szyszek gatunków iglastych. Sezon łuszczarski w pełni, zgromadzone zapasy nasion posłużą do obsiewu szkółek i upraw w kolejnych latach.

Bezśnieżna zima spowodowała, że już w I kwartale b. r. nadleśnictwa rozpoczęły realizację zabiegów pielęgnacyjnych: czyszczeń wczesnych i późnych.

Trwają prace nad opracowaniem zasad ochronnych obszarów Natura 2000. Udział w pracach prowadzi Wydział Gospodarowania Ekosystemami. Głównym celem uczestnictwa w spotkaniach jest dostosowanie metod ochrony do faktycznych potrzeb oraz przeciwdziałanie negatywnemu wpływowi projektowanych zadań ochronnych na wielofunkcyjną gospodarkę leśną i gospodarkę w regionie.

RDLP w Białymstoku dysponuje sadzonkami wszystkich gatunków drzew i krzewów leśnych. Szczegóły dostępne pod numerem tel. 85 748 18 48 Wydział Gospodarowania Ekosystemami RDLP w Białymstoku lub na stronach internetowych poszczególnych nadleśnictw.

Nadleśnictwo Maskulińskie dysponuje nasionami świerka pospolitego z lat ubiegłych w bardzo atrakcyjnych cenach- szczegóły na stronie internetowej nadleśnictwa.

KWIECIEŃ

W szkółce kontenerowej w Suwałkach wysiano nasiona gatunków iglastych- głównie świerka pospolitego, celem otrzymania 1 mln 400 tys. sadzonek. Wschody siewek są już widoczne.

Wiosenna kampania odnowieniowo-zalesieniowa zrealizowana w 80 %.

Kontynuacja zabiegów pielęgnacyjnych: czyszczeń wczesnych, późnych i trzebieży wczesnych.

MAJ

Wiosenna kampania odnowieniowo-zalesieniowa została zakończona, plan zrealizowano w 97 %. Nadleśnictwa założyły uprawy leśne na łącznej powierzchni 3 400 ha. Największe powierzchnie odnowień i zalesień wystąpiły w Nadleśnictwach: Drygały /255 ha/, Żednia /243 ha/, Olecko /210 ha/, Borki /209 ha/, Płaska /188 ha/, Giżycko /184 ha/. Kontynuacja odnowień i zalesień nastąpi jesienią br.

W produkcji w szkółce kontenerowej w Suwałkach są następujące sadzonki: 1 mln 250 tys. świerka, 140 tys. dębu, 40 tys. modrzewia, 55 tys. sosny, 40 tys. lipy. W sumie rośnie już ponad 1 mln 500 tysięcy sadzonek.

Trwają siewy pod produkcję blisko 2 mln. sadznek, m.in.: 425 tys. sadzonek olszy. W najbliższym czasie zostaną wysiane nasiona sosny, celem otrzymania 500 tys. sadzonek oraz nasiona świerka - do produkcji 1 mln. 60 tys. sadzonek.