Wydawca treści Wydawca treści

Pielęgnowanie drzewostanów dębowych

25 czerwca 2014 roku w Nadleśnictwie Borki odbyło się szkolenie dla zastępców nadleśniczych i inżynierów nadzoru dotyczące problematyki pielęgnowania drzewostanów dębowych (od uprawy do drzewostanu dojrzałego).

Szkolenie prowadził prof. Tadeusz Andrzejczyk z katedry Hodowli Lasu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przy udziale pracowników wydziałów Gospodarowania i Ochrony Ekosystemów RDLP Białystok. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele 15 nadleśnictw z północnej części RDLP w Białystoku  tj. Augustów, Płaska, Pomorze, Szczebra, Suwałki, Olecko, Gołdap, Ełk, Rajgród, Drygały, Maskulińskie, Pisz, Giżycko, Czerwony Dwór i Borki – łącznie 43 osoby.

Szkolenie rozpoczęło się wykładem prof. T. Andrzejczyka na temat sposobów zakładania upraw dębowych oraz pielęgnacji dębu w różnych fazach rozwojowych drzewostanu. Następnie rozpoczęła się część terenowa szkolenia, w której na sześciu powierzchniach Nadleśnictwa Borki uczestnicy mogli przedyskutować zasady i sposób wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach dębowych m.in.  CW,CP , TW i TP.