Wydawca treści Wydawca treści

Zatrzymać wodę: retencja wodna w lasach

Retencja wodna w lasach – polega na gromadzeniu wody i spowolnieniu jej spływu. W tym celu wykorzystuje się naturalne i sztuczne zbiorniki wodne oraz różnego rodzaju przegrody na ciekach.

Powstrzymywanie spływu wód ma duże znaczenie dla podniesienia ogólnej witalności ekosystemów i ochrony leśnych siedlisk bagiennych, mokradeł, torfowisk itp.
Zadania z zakresu małej retencji, realizowane są przez nadleśnictwa we własnym zakresie. Polegają na budowie i bieżącej konserwacji urządzeń wodnych.
Dodatkowo, 5 nadleśnictw RDLP w Białymstoku, bierze udział w projekcie: „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie suszy i powodzi w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ramach przedsięwzięcia wybudowanych zostanie 257 obiektów, o łącznej pojemności 4,8 mln m3, szacowany koszt przedsięwzięcia 8,3 mln zł.