O dyrekcji

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku wraz z jednostkami terenowymi administruje lasami północno-wschodniej Polski.

Zasoby leśne

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku znajduje się w północno-wschodniej Polsce na terenie województw podlaskiego i części warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego.

Hodowla lasu

Informacje o wsparciu na zalesianie gruntów rolnych publikuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ochrona lasu

Ochrona lasu polega na identyfikacji zagrożeń i stosowaniu skutecznych metod ochrony przed tymi zagrożeniami.

Użytkowanie lasu

Prowadzenie rozmiaru cięć w użytkowaniu lasu – polega na doborze cięć do indywidualnych potrzeb hodowlanych drzewostanów z uwzględnieniem funkcji lasów. Rozróżnia się tu dwie podstawowe kategorie: cięcia przedrębne (pielęgnacyjne) w drzewostanach młodych i dojrzewających oraz cięcia rębne w drzewostanach dojrzałych.

Urządzanie lasu

W Polsce dziedziną planowania urządzeniowego zajmują się wyspecjalizowane jednostki. Największe znaczenie w tej elitarnej grupie odgrywają pracownicy Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

Certyfikaty

Nadleśnictwa z terenu RDLP w Białymstoku otrzymały certyfikat PEFC dla zarządzanych przez siebie lasów.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Wichura powaliła drzewa w twoim lesie lub na posesji? Zanim przystąpisz do usuwania jej skutków, dopełnij formalności i zastanów się nad tym, jak zrobić to bezpiecznie.