Wydawca treści Wydawca treści

Początek wiosny - wzrost zagrożenia pożarowego

Wraz z nadejściem wiosny zwiększa się zagrożenie lasów ze strony pożarów.

    Płoną wyschnięte trawy na polach, poboczach dróg, torowisk i nieużytki. Ogień często wkracza także do lasu, niszcząc leśne uprawy i młodniki. Powodem pożarów jest nieostrożność ludzi i źle rozumiane „robienie porządków" przy użyciu ognia. Zdarzają się także przypadki celowych podpaleń.
    W nadleśnictwach trwają przygotowania do tego gorącego okresu. Od dnia 17 marca rusza tzw. „okres akcji bezpośredniej", co dla leśników oznacza pełną gotowość do udziału w akcjach gaśniczych. Zostaną uruchomione punkty obserwacyjne, patrole, przylecą 2 samoloty gaśnicze. W każdym z nadleśnictw wprowadzone zostaną dyżury przeciwpożarowe wśród załogi. Już wcześniej sprawdzono stan dróg, punktów zaopatrzenia wodnego, baz sprzętu podręcznego do gaszenia pożarów lasów, łączność radiową, wymieniono się aktualnymi informacjami z Państwowa Strażą Pożarną.
9 na 10 pożarów lasu powodują ludzie. Tylko Ty możesz temu zapobiec. Pamiętajmy o odpowiedzialnym korzystaniu z uroków lasu.

O aktualnym zagrożeniu pożarowym lasu można uzyskać informacje na stronie internetowej http://www.traxelektronik.pl/pogoda/las/index.php