Wydawca treści Wydawca treści

Z historii

Przez 70 lat działania białostockiej dyrekcjiLasów Państwowych, nasze tereny nawiedzały różne rodzaje klęsk. Poniżej przedstawiamy krótkie kalendarium wydarzeń związanych z ochroną lasów.

Zagrożenia abiotyczne

Rok 1979 - okiść wywróciła 600 tys. m3 drewna w Puszczy Knyszyńskiej i Białowieskiej.
Rok 1981 - po przejściu huraganu pozyskano 700 tys. m3 drewna, głównie w Puszczy Piskiej.
Rok 1983 - wichury powtórnie nawiedziły północ RDLP. Pozyskano 2 mln m3 drewna w Puszczy Piskiej, Rominckiej i Boreckiej.
Rok 1985 - lokalna wichura spowodowała straty w wysokości 20 tys. m3 drewna w Puszczy Białowieskiej.
Rok 1986 - okiść spowodowała konieczność wycięcia 900 tys. m3 drewna.
Rok 1988 - trąba powietrzna wywróciła 110 tys. m3 drewna w Puszczy Białowieskiej.
Rok 1996 - okiść przyniosła straty w wysokości 250 tys. m3 drewna w Puszczy Augustowskiej i Knyszyńskiej.
Rok 1997 - po przejściu huraganu pozyskano 65 tys. m3 drewna na północy RDLP.
Rok 1999/2000 - po wystąpieniu huraganowych wiatrów szkody w drzewostanach oszacowano na 650 tyś. m3, pozyskano zaś ponad 750 tyś. m3
Rok 2001 - okiść i silne wiatry spowodowały konieczność wycięcia 300 tys. m3 drewna
Rok 2002
styczeń  - ponownie huraganowe wiatry spowodowały szkody w rozmiarze  500 tys. m3 drewna, zwłaszcza na północy RDLP (Puszcza Borecka, Romincka i Nadleśnictwa: Olecko, Suwałki, Giżycko).
4 lipca - klęską żywiołową (huragan) zostały objęte Nadleśnictwa Nowogród, Pisz, Drygały, Giżycko, Borki, Czerwony Dwór . Mniejsze szkody wystąpiły w Nadleśnictwach: Augustów, Płaska, Szczebra, Gołdap. Łączna masa szkód ponad 2,2 mln m3 drewna.

Rok 2004
styczeń – marzec – łączne szkody od wiatru i śniegu na terenie RDLP Białystok wystąpiły w rozmiarze 100 tys.m3
9 lipca – szkody spowodowane przez lokalnie silne wiatry towarzyszące ulewom wystąpiły w RDLP Białystok w rozmiarze 28 tys. m3, w tym w Nadleśnictwie Bielsk – 15 tys. m3 i Nadleśnictwie Żednia -7 tys. m3
18 listopada – powstały szkody od silnych wiatrów w łącznym rozmiarze na terenie RDLP Białystok 120 tys. m3, w tym największe w Nadleśnictwie Giżycko - 30 tys. m3, Borki – 10 tys. m3 i Olecko - 9 tys. m3.

Rok 2005
8-9 stycznia – wystąpiły rozproszone szkody od silnych wiatrów na terenie RDLP Białystok w łącznym rozmiarze 32 tys. m3.
9-10 sierpnia – ponownie wystąpiły rozproszone szkody od silnych wiatrów na terenie RDLP Białystok w łącznym rozmiarze 60 tys. m3.
16-18 grudnia – kolejny raz wystąpiły rozproszone szkody od silnych wiatrów na terenie RDLP Białystok w łącznym rozmiarze 20 tys. m3.

Rok 2006 – wystąpiły rozproszone szkody od okiści w dniach 21-22 lutego na terenie RDLP Białystok w łącznym rozmiarze 100 tys. m3.
Rok 2007 – wystąpiły rozproszone szkody od silnych wiatrów w okresie zimowo- wiosennym w kilku nawrotach na terenie RDLP Białystok, oraz w sierpniu głównie na terenie Puszczy Piskiej w łącznym rozmiarze 300 tys. m3

Po huraganie w Puszczy Białowieskiej, fot. z archiwum RDLP
Rok 2008 – wystąpiły rozproszone szkody w okresie zimowo- wiosennym w kilku nawrotach na terenie RDLP Białystok w łącznym rozmiarze 100 tys. m3.
Rok  2009 – wystąpiły szkody od silnych  wiatrów towarzyszącym gwałtownym burzom  w okresie letnim  w łącznym rozmiarze 35 tys. m3, głównie w Nadleśnictwach Rudka - 17,9 tys. m3, Łomża -3,5 tys. m3 i Żednia - 3,5 tys. m3. Szkody objęły również Lasy prywatne na terenie Nadleśnictw Rudka  i Łomża w łącznym rozmiarze 14 tys. m3.
Rok 2010 – wystąpiły szkody od silnych wiatrów towarzyszącym gwałtownym burzom w okresie letnim  w rozmiarze RDLP 65 tys. m3, w  tym głównie na terenie Nadleśnictw Rajgród - 35 tys.m3,  Pisz – 5,2 tys. m3 i  Knyszyn – 3,5 tys. m3.
Rok 2011 –wystąpiły szkody od silnych wiatrów głównie towarzyszącym gwałtownym burzom  w okresie letnim  w rozmiarze RDLP 136 tys. m3, w  tym na terenie Nadleśnictw Maskulińskie - 21 tys.m3,  Nowogród – 10 tys. m3, Olecko -9tys. m3, Płaska – 8 tys. m3, Giżycko – 7,7 tys. m3, Gołdap - 7,6 tys. m3 i  Browsk – 6 tys. m3.
Rok 2012 - wystąpiły szkody od silnych wiatrów towarzyszącym gwałtownym burzom  w okresie letnim  w rozmiarze RDLP 128 tys. m3, w  tym głównie na terenie Nadleśnictw Ełk -50 tys. m3,  Maskulińskie – 17 tys. m3, Łomża – 12,3 tys. m3, Augustów – 8,5 tys. m3 i  Białowieża - 4,7 tys. m3.
Rok 2013 - wystąpiły szkody od silnych wiatrów towarzyszącym gwałtownym burzom w okresie letnim  w rozmiarze RDLP 34 tys. m3, w  tym głównie na terenie Nadleśnictw Giżycko - 10 tys. m3, Płaska – 5,5 tys. m3 i Borki – 3 tys. m3.

Szkodniki pierwotne

W przeciągu ostatnich lat lasy RDLP w Białymstoku nawiedziły następujące gradacje owadów - szkodników pierwotnych:
Brudnica mniszka - gradacje tego motyla miały miejsce w latach 1979-83 (zabiegi ratownicze wykonano na powierzchni 86765 ha ), oraz w latach 1993-95 (zabiegi ratownicze prowadzono na powierzchni 92407 ha).
Boreczniki - gradacje tych owadów odnotowano w roku 1985 (zabiegi ratownicze wykonano na powierzchni 1278 ha), oraz w latach 1992-94 (zabiegi ratownicze prowadzono na powierzchni 18233 ha).
Strzygonia choinówka - gradacje tego motyla odnotowano w latach 1986-88 (zabiegi ratownicze wykonano na powierzchni 17193 ha), oraz w roku 2000 (3724 ha).
Barczatka sosnówka - gradacje tego motyla odnotowano w latach 1950-52 (zabiegi ratownicze wykonano na powierzchni 7500 ha), w latach 1966-68 (zabiegi ratownicze prowadzono na powierzchni 5982 ha), oraz w roku 1996 (zabiegi ratownicze wykonano na powierzchni 790 ha).
Poproch cetyniak - gradacje tego motyla odnotowano w latach 1973-75 (zabiegi ratownicze wykonano na powierzchni 1050 ha).
Zawodnica świerkowa - gradacje tego owada odnotowano w latach 1986-87 (zabiegi ratownicze wykonano na powierzchni 298 ha).
Krobik modrzewiowiec - gradacje tego owada odnotowano w latach 1997-98 (zabiegi ratownicze wykonano na powierzchni 170 ha).
 
Szkodniki nękające drzewostanów liściastych (zwójki, miernikowce) - gradacje tych owadów odnotowano od roku 1986 (zabiegi ratownicze wykonano na powierzchni 2554 ha), w roku 1988 (zabiegi ratownicze wykonano na powierzchni 465 ha), roku 1990 (zabiegi ratownicze prowadzono na powierzchni 554 ha), w latach 1993-95 (zabiegi ratownicze wykonano na powierzchni 2925 ha), w roku 2000 (zabiegi ratownicze wykonano  na powierzchni 1597 ha), w latach 2004-2005 (zabiegi ratownicze wykonano na pow. 7721 ha). Obecnie trwa kolejna gradacja miernikowców, a dotychczas zabiegi ratownicze wykonano w 2012-2013 r. na pow. 4598 ha.

Szkodniki wtórne
W przeciągu ponad półwiecza lasy iglaste RDLP w Białymstoku nawiedzały kolejne gradacje korników świerka:
1951-1952 - gradacje korników świerka w Puszczy Boreckiej i Rominckiej;
1964–1967 - gradacja korników świerkowych - głównie kornika drukarza o dużej skali w Puszczach Białowieskiej i Knyszyńskiej. Przyczynami były: spadek poziomu wód gruntowych;
1975-1979 - gradacje korników świerka w północnej części RDLP i w Puszczach Białowieskiej i Knyszyńskiej z powodu huraganowych wiatrów i dużej ilości wywrotów i złomów;
1984-1988 – gradacja korników świerka w północnej części RDLP i w Puszczach Białowieskiej i Knyszyńskiej z powodu huraganowych wiatrów i dużej ilości wywrotów i złomów;
1994-1996 –gradacja kornika drukarza w drzewostanach z udziałem świerka na terenie RDLP z powodu suszy i obniżenia poziomu wód gruntowych;
1999-2004 – kolejna gradacja kornika drukarza w drzewostanach z udziałem świerka na terenie RDLP z powodu suszy i obniżenia poziomu wód gruntowych;
2007-2009 – gradacja korników świerka w Puszczy Białowieskiej;
2012 -2014 – aktualnie trwa gradacja korników świerka w Puszczy Białowieskiej spowodowana dużym udziałem ponad 100-letnich drzewostanów świerkowych, podatnych na ataki tego owada.