Pamięć wciąż żywa Pamięć wciąż żywa

Życiorys kpt. Wojska Polskiego Weroniki Topór

Kpt Wojska Polskiego Weronika Topór do ostatnich dni swego życia była Prezesem Zarządu Oddziału Krajowego Związku Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku.

Urodzona 04.12.1927 r. w miejscowości Bobinka. Zmarła 09 grudnia 2012 r. w wieku 85 lat.                                               

10 lutego 1940 roku została aresztowana przez NKWD z 4-osobową rodziną Leśniczego Dyrekcji Lasów Państwowych w Białowieży, a następnie wywieziona na Syberię do obozu pracy Gramatucha (Cisulski Rejon, Nowosybirskaja Obłaść), gdzie pracowała w kopalni złota.

Po uzyskaniu amnestii, w sierpniu 1942 roku wstąpiła w m. Bazułuku do tworzącej się Armii Wojska Polskiego na terenie ZSRR organizowanej przez Gen. Władysława Andersa.

Po wyjeździe z Armią Polską na Środkowy Wschód (Iran, Irak, Palestyna, Egipt), została skierowana do Wojskowej Szkoły Junaków przy II Korpusie Armii Polskiej, gdzie była przeszkolona na kursie łączności i w grudniu 1944 roku została skierowana na uzupełnienie do 5 Kresowej Dywizji Piechoty we Włoszech.

Po zakończeniu działań wojennych we Włoszech została ewakuowana do Anglii, skąd powróciła do Polski.

Kpt Weronika Topór:

 1. Była członkiem i jedną z założycielek Związku Sybiraków, Oddziału w Białymstoku. Przez wiele kadencji pełniła funkcję członka Komisji Rewizyjnej (rok założenia 1989).
 2. Była członkiem i jedną z założycielek Krajowego Związku Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Oddziału w Białymstoku. Od 1990 roku brała aktywny udział w pracach Zarządu Oddziału pełniąc funkcję: członka Komisji Rewizyjnej, Skarbnika, V-ce Prezesa,   Prezesa Oddziału, oraz była członkiem Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego Krajowego Związku Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie z siedzibą w Warszawie.
 3. Była inicjatorką i współfundatorką budowy pomników, tablic oraz nadania szkołom i miejscom publicznym imion bohaterów związanych z walką żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, a także aktywnym uczestnikiem we wszystkich uroczystościach obchodów rocznicowych środowisk kombatanckich, jak również uroczystościach państwowych i religijno-patriotycznych na terenie województwa podlaskiego.

Wykazywała nieustający entuzjazm w pracy społeczno-wychowawczej m.in. wśród młodzieży szkolnej, przekazując patriotyczne wartości z przeżytych historycznych zmagań z czasów II wojny światowej.

Kierując się nadrzędnymi wartościami w codziennym życiu, pełniła szlachetną, godną szacunku służbę na rzecz społeczności kombatanckiej i Państwa.

W życiu osobistym i rodzinnym zasłużyła również na wyróżnienie z racji samotnego wychowania trzech synów z których dwóch w randze majora i podpułkownika pełnili zaszczytną służbę w Wojsku Polskim. Obecnie posiadają stopnie wojskowe: pułkownika i podpułkownika.

Kontynuując chlubne, rodzinne tradycje, płk Bogdan Topór od dnia 27.08.2009 r. jest członkiem Zarządu Krajowego Związku Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Oddziału w Białymstoku, gdzie był sekretarzem, a od 19.04.2013 r. pełni funkcję Prezesa Oddziału którego współzałożycielem, a następnie wieloletnim, aktywnym członkiem i prezesem była jego mama kpt. WP Weronika Topór do ostatnich dni życia - 09.12.2012r. (sybiraczka, od 1942 r. żołnierz II Korpusu Armii Polskiej gen. Władysława Andersa, uczestniczka kampanii włoskiej).

Natomiast ppłk Wiktor Topór pełni funkcję wiceprezesa Związku.

Obaj pełnią funkcje społecznie.

 1. Odznaczona i wyróżniona była:
 • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
 • Złotym Krzyżem Zasługi,
 • Krzyżem Walki o Niepodległość,
 • Krzyżem Więźnia Politycznego,
 • Krzyżem Zesłańców Sybiru,
 • Patentem Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny,
 • Brytyjskim Medalem Wojny 1939-45,
 • Medalem „PRO MEMORIA”,
 • Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego,
 • Srebrną Odznaką – Zasłużony Białostocczyźnie,
 • Krzyżem Zasługi dla Związku Inwalidów Wojennych RP,
 • Nagrodą Honorową „Świadek Historii” nadaną przez IPN.
 1. Uchwałą Nr XII/170/19 Rady Miasta Białystok z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 1 – Centrum, w dowód szczególnych zasług nadała nazwę ulicy: Kapitana WP Weroniki Topór.
 1. AKT NADANIA KORDELASA LEŚNIKA POLSKIEGO (Nr 6101)      

POŚMIERTNIE Pani kapitan Weronice Topór żołnierzowi II Korpusu Armii Polskiej gen. Władysława Andersa oraz współzałożycielce Krajowego Związku Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie Oddziału w Białymstoku.

Podpisał: Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku – Andrzej Józef Nowak Białystok, 30 maja 2023 roku.*

*Życiorys opracowany przez Pana płk Bogdana Topora, syna Pani kpt. Weroniki Topór.

**Zdjęcia publikowane w galerii pochodzą z prywatnego archiwum Pana płk Bogdana Topora.