Aktualności Aktualności

„GRUSZKI NA WIERZBIE, CZYLI NAUKOWY FESTYN PRZYRODNICZY”

We wtorek 12 września br. na terenie Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach odbyło się wydarzenie edukacyjne, „Gruszki na wierzbie, czyli Naukowy Festyn Przyrodniczy”, w którym udział wzięło ponad 400 uczestników z lokalnych szkół.

Po opuszczeniu autokarów w Gruszkach, każdy z uczniów otrzymał dedykowaną kartę do uzupełnienia pieczątkami na ośmiu wystawionych stanowiskach edukacyjnych. Namioty zostały przygotowane przez: Białowieski Park Narodowy, IBL w Białowieży, IBS PAN w Białowieży, Politechnikę Białostocką, Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim oraz wszystkie trzy Nadleśnictwa LKP „Puszcza Białowieska” (Białowieża, Browsk i Hajnówka). Tematyka zaprezentowana na poszczególnych stoiskach dotyczyła różnych przyrodniczych zagadnień – ssaków, ptaków, owadów, rozpoznawania gatunków drzew, roślin jadalnych, grzybów, a także zrównoważonej gospodarki leśnej. Po zapoznaniu się z informacjami przekazywanymi przez edukatorów, uczniowie wykonywali zadania mające na celu utrwalenie i poszerzenie wiedzy przyrodniczej, za co dostawali pieczątkę na specjalnej karcie.

Po około godzinie spędzonej w namiotach edukacyjnych, uczniowie ruszali klasowo na rajd przez Puszczę Białowieską do Świnoroj. Trasa miała ok. 6,5 km długości i z każdą z grup szedł przewodnik – leśnik. Na trasie rajdu zostało rozstawionych sześć punktów, na których klasa wykonywała wspólnie dwa krótkie zadania – intelektualne i sprawnościowe. Na linii mety każdy z uczestników odbierał nerkę z drobnymi gadżetami w środku, po czym mógł posilić się grillowaną tortillą i usmażyć na ognisku kiełbaskę. Po szybkiej regeneracji sił, uczniowie mogli skorzystać z atrakcji zapewnionych przez służby mundurowe – OSP, PSP, WOT, SG oraz Policję. Przejście przez tor przeszkód, zapoznanie się ze sprzętem Straży Granicznej, czy możliwość wejścia do wozu bojowego – to tylko niektóre z aktywności przygotowanych na miejscu „Pod Dębami” w Świnorojach.

W projekcie wzięło udział 5 szkół, 24 klasy, w sumie ponad 400 uczestników. Na pamiątkę rajdu każda ze szkół dostała w doniczce sadzonkę lipy, aby móc ją posadzić przed szkołą i wspominać ten wspólnie spędzony dzień.

Bardzo dziękujemy wszystkim współpracownikom za zaangażowanie!