Aktualności Aktualności

Seminarium Leśne "Lasy Ochronne miast"

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku oraz Instytut Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej zapraszają na Białostockie Seminarium Leśne „Lasy ochronne miast. Stan obecny i przyszłość”. Patronat medialny nad tym wydarzeniem objął dwutygodnik „Las Polski”.

Seminarium odbędzie się 23 kwietnia 2021 r. w formie zdalnej i jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych, po zgłoszeniu udziału za pomocą formularza internetowego. Formularz zgłoszeniowy.

Jednym z wystąpień będzie prelekcja Naczelnika Wydziału Ochrony Zasobów Przyrodniczych RDLP w Białymstoku, Pana Adama Kwiatkowskiego, który omówi kwestię lasów ochronnych miast znajdujących się w zarządzie białostockiej dyrekcji LP.

Lasy w otoczeniu miast pełnią niezwykle ważne funkcje ekologiczne, gospodarcze i kulturowe. To swego rodzaju „lasy pierwszego kontaktu” dla wielu z nas, dające wytchnienie, możliwości rekreacji i obcowania z przyrodą. Lasy te poddawane są rosnącej presji, uszczuplającej ich obszary i osłabiającej rolę. Współczesne zmiany klimatu, środowiska przyrodniczego, świadomości i oczekiwań społecznych wobec lasów w otoczeniu miast wymagają nowego podejścia do ich ochrony, użytkowania i udostępniania.