Aktualności Aktualności

CERTYFIKAT FSC W RDLP W BIAŁYMSTOKU

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku otrzymała ponownie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council), który potwierdza właściwe prowadzenie gospodarki leśnej na terenie 28 nadleśnictw.

Certyfikat o numerze NC-FM/COC-015247 jest ważny od 11 sierpnia 2021 r. do 10 sierpnia 2026 r. Certyfikat FSC oznacza, że lasy RDLP w Białymstoku są zarządzane zgodnie z międzynarodowymi standardami stawiającymi bardzo wysokie wymagania w zakresie ochrony środowiska, poszanowania wartości społecznych miejscowej ludności oraz jednoczesnym zachowaniem równowagi między zasadami ekonomicznego prowadzenia gospodarki leśnej a utrzymaniem trwałości ekosystemów leśnych.

Certyfikat uprzednio wydany w 2016 r. posiadał 5 letni okres ważności.

Po raz kolejny udowodniliśmy wysoki poziom prowadzonej gospodarki leśnej, gwarantując, że w lasach RDLP w Białymstoku, cały proces produkcyjny surowca drzewnego przebiega prawidłowo.