Aktualności Aktualności

Ciąg dalszy współpracy służb na granicy

Podczas przedświątecznego spotkania w Nadleśnictwie Żednia, w którym wzięli udział przedstawiciele Lasów Państwowych, Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Policji oraz Wojsk Obrony Terytorialnej, zapewniono o dalszej współpracy służb i wsparciu polskich sił zbrojnych przez leśników.

W siedzibie Nadleśnictwa Żednia, które na wschodzie graniczy z Białorusią, Andrzej Józef Nowak, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku oraz gen. Andrzej Jakubaszek, Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, uroczyście podpisali porozumienie o współpracy. 

Należy podkreślić, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku współpracuje ze Strażą Graniczną od początku trwania kryzysu migracyjnego na granicy. Teraz ta, jak przyznają obie strony wzorcowa współpraca, została zawarta oficjalnie.

Jak ktoś kiedyś powiedział, słowa ulatują a pisma zostają. Dlatego dzisiaj uroczyście wymieniliśmy te dokumenty - powiedział Andrzej Józef Nowak, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Dokument, który dziś podpisujemy jest kontynuacją wieloletniej współpracy leśników ze Strażą Graniczną. 11 nadleśnictw z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku jest zaangażowanych w działania mające na celu pomoc w ochronie wschodniej granicy naszego kraju. Współpraca naszych służb to przede wszystkim wspólne spotkania, szkolenia, patrole oraz wymiana doświadczeń - dodał Dyrektor RDLP w Białymstoku.

Moment podpisania porozumienia o współpracy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku i Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, fot. Anna Jakimiuk, RDLP w Białymstoku.
 

Jak zaznaczył Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. Andrzej Jakubaszek, dzięki wspólnym działaniom można m.in. szybciej zlokalizować szlaki migracyjne:

Leśnicy pomagają nam zlokalizować m.in. osoby, rzeczy i określone przedmioty. Dzięki temu możemy szybciej je znaleźć. Bo trzeba podkreślić, że ta współpraca pozwala nam, na zlokalizowanie szlaków odejść z linii granicy. Później razem z wojskiem i policją możemy te obszary szybciej zabezpieczać.

W czasie spotkania Józef Kubica, p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, dziękując działającym na granicy funkcjonariuszom Straży Granicznej, Policji i żołnierzy Wojska Polskiego, przekazał im świąteczny prezent - trzy tony wędzonej ryby.

- Będziemy wspierać polskie służby mundurowe w ochronie granicy tak długo, jak będzie wymagała tego sytuacja. A w szczególnym, świątecznym czasie dzielimy się tym, co Dobre z lasu rybami ze stawów w Niemodlinie. To gest podziękowania, któremu towarzyszą życzenia, by nadchodzące Święta, spędzone z daleka od rodziny, choć w małym zakresie przypominały żołnierzom domową atmosferępowiedział Józef Kubica p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Nadleśnictwa RDLP w Białymstoku położone w strefie przygranicznej angażują się w pomoc dla służb mundurowych niemal od początku ich stacjonowania na granicy z Białorusią. Współpraca rozpoczęła się od decyzji dyrektora generalnego Lasów Państwowych o skierowaniu Straży Leśnej w region przygraniczny. Od tamtej pory strażnicy wspomagają polskie służby mundurowe. Dysponują odpowiednim doświadczeniem, sprzętem i pojazdami. Znakomicie znają teren. W patrolowaniu terenów przygranicznych biorą udział również grupy interwencyjne z innych regionów kraju. Chronią mienie, osady leśne i wspierają państwo w zabezpieczaniu suwerenności granic.

Leśnicy na bieżąco przekazują polskim służbom drewno. W sezonie zimowym wzdłuż linii granicznej i na licznych posterunkach w strefie nadgranicznej płonie kilkaset ognisk, przy których ogrzewają się obrońcy granic. Wsparcie wciąż przybiera nowe formy. Leśnicy z nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku użyczyli służbom m.in. przenośne urządzenia łowieckie, służące do obserwacji terenu, jak również różnych elementów wyposażenia pomocnych w codziennej pracy żołnierzy i strażników.