Aktualności Aktualności

Czynna ochrona stanowisk przeplatki maturny

Przeplatka maturna to motyl objęty w Polsce ścisłą ochroną gatunkowa. Jest również chroniony w całej Unii Europejskiej na mocy dyrektywy siedliskowej.

Jest gatunkiem o dość dobrze poznanej biologii. Motyl ten posiada jedno pokolenie w ciągu roku. Osobniki dorosłe na Podlasiu i w Puszczy Białowieskiej pojawiają się od połowy czerwca do połowy lipca. Na innych obszarach Polski termin ten jest wcześniejszy.

Najpierw pojawiają się samce. Największa aktywność motyle wykazują w środku dnia, przy słonecznej pogodzie. Odżywiają się głównie nektarem wielu różnych gatunków roślin zielnych i krzewów, preferując przy tym kwiaty o barwie białej lub różowej. Najchętniej odwiedzają podagrycznika pospolitego, jeżyny, rdesta wężownika i dziki bez czarny. Motyle najłatwiej można zaobserwować na nasłonecznionych miejscach, na skrajach lasów, dróg, na polanach.

Na terenie Nadleśnictwa Hajnówka przeplatki maturny upodobały sobie szerokie i nasłonecznione drogi i tryby leśne.

Najbardziej preferowaną przez gąsienice przeplatki maturny rośliną żywicielską jest jesion wyniosły, wyjątkowo kalina koralowa. Rozwój przeplatki uzależniony jest w istotnym stopniu od młodego pokolenia jesionów, gdyż jego liście są dla niej niemal wyłącznym pokarmem. Dlatego w pracach przy pielęgnowaniu przejezdności dróg leśnych staramy się zostawiać młode drzewka jesionu. Drzewa ze stwierdzonymi stanowiskami gąsienic są oznaczane i zachowywane. Dodatkowo termin przeprowadzenia prac jest możliwie jak najdalej realizowany, tak, żeby zachować większość roślin kwitnących nie tylko dla przeplatki maturny ale również dla wielu innych gatunków motyli.