Aktualności Aktualności

Czysta Czarna Hańcza

23 czerwca 2017 r. Nadleśnictwo Głęboki Bród zorganizowało VII edycję akcji „Czysta Hańcza”. Posprzątano Czarną Hańczę oraz las przylegający do jej brzegów na odcinku rzeki znajdującym się na obszarze administrowanym przez Nadleśnictwo, tj. od granicy Wigierskiego Parku Narodowego do miejscowości Okółek.

Uczestnikami sprzątania byli w tym roku leśnicy, mieszkańcy okolicznych wsi, przedstawicieli zakładów usług leśnych oraz strażacy z PSP w Sejnach i ratownicy augustowskiego WOPR-u. Nieocenione okazało się wsparcie płetwonurków w głębszych miejscach Czarnej Hańczy. Dzięki nim możliwe było bardzo dokładne oczyszczenie dna rzeki. Pomoc zaoferowała również straż graniczna w Sejnach oraz starosta sejneński pan Piotr Alszko - Starostwo Powiatowe w Sejnach było sponsorem worków i rękawic ochronnych niezbędnych do wykonania prac w ramach akcji.

Prowadzone przez Nadleśnictwo działania edukacyjne podnoszą świadomość społeczeństwa, a wspólne spotkania integrują zespół i motywują do działania.

Sprzątanie przebiegło bardzo sprawnie. Oprócz typowych śmieci (plastikowe butelki, metalowe puszki, szkło, torebki foliowe), w tym roku znaleziono również telewizor kineskopowy, słupek drogowy, klapki i poduszkę. W akcji uczestniczyło ok. 50 osób, które zebrały ok. 3 m3 śmieci.

Na zakończenie uczestnicy spotkali się przy ognisku w Zielonej Klasie, w której zorganizowano wystawę przyrodniczą na temat gatunków roślin i zwierząt oraz szczególnie cennych siedlisk występujących w Puszczy Augustowskiej. Atmosfera pikniku sprzyjała podsumowaniom i refleksjom na temat akcji, która stała się już imprezą cykliczną. Z perspektywy kilku lat można stwierdzić, że akcja przynosi efekty i śmieci z każdym rokiem jest coraz mniej.