Aktualności Aktualności

Drzewa łączą Polaków

Sadzenie drzew to nie tylko wyraz dbałości o środowisko. To przynosząca rozmaite korzyści aktywność na świeżym powietrzu, w otoczeniu wiosennej przyrody, która jednoczy Polaków bez względu na wiek i poglądy. I to właśnie przyświeca organizatorom akcji „Łączą nas drzewa”.

Druga edycja ogólnopolskiej kampanii „Łączą nas drzewa” odbyła się 5 maja. W niemal 130 lokalizacjach na terenie całej Polski lokalne społeczności, w tym młodzież, przedstawiciele samorządów i władz państwowych, zasadzili dziesiątki tysięcy młodych drzew. Sadzenie było okazją do zapoznania się z codzienną pracą leśników, którzy organizują wydarzenia w terenie.

Na terenie białostockiej dyrekcji Lasów Państwowych akcja „Łączą nas drzewa” odbyła się w 19 nadleśnictwach, w tym m.in. na terenie Leśnictwa Kopna Góra w Nadleśnictwie Supraśl.

W wydarzeniu udział wzięli: Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Pan Andrzej Józef Nowak, Burmistrz Supraśla Pan Radosław Dobrowolski, p.o. Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa Pan Józef Ryszard Sikorski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Supraśl Pan Jarosław Karpiuk i Nadleśniczy Nadleśnictwa Czarna Białostocka Pan Janusz Samociuk.

Łącznie w sadzeniu wzięło udział ponad 100 osób, w tym bardzo liczna grupa pracowników Urzędu Miejskiego w Supraślu, pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku oraz pracowników biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku oraz oczywiście leśników z Nadleśnictwa Supraśl.

Wydarzenie rozpoczęło się od bardzo uroczystej chwili. Dyrektor RDLP w Białymstoku wręczył czterem osobom najwyższe wyróżnienie Lasów Państwowych, czyli Kordelas Leśnika Polskiego. Kordelasy trafiły do leśniczego Zbigniewa Naumowicza z Królowej Wody (Nadleśnictwo Płaska), Stanisława Szestowickiego z Wiłkokuku (Nadleśnictwo Pomorze), Tadeusza Szczepanika z Nadleśnictwa Olecko oraz Jolanty Stulgis z Podlaskiego Klubu Biznesu.

Po przywitaniu wszystkich gości przez Gospodarza miejsca, czyli Nadleśniczego Nadleśnictwa Supraśl, głos zabrał m.in. Dyrektor RDLP w Białymstoku, który podkreślił że "zawód leśnika jest pewną misją".

- A w tej misji sadzenie lasów jest najważniejszą czynnością. Powiększamy tereny zalesione, mamy ich już ponad 30% w całym kraju. Świadczy to o tym, że leśnicy dbają o lasy w Polsce – powiedział dyrektor.

Przed przystąpieniem do pracy leśniczy Leśnictwa Kopna Góra Paweł Aleksiejczuk przeprowadził instruktaż prawidłowego sadzenia drzew.

Są leśne prawdy oczywiste: sadzimy zawsze zielonym do góry, ale korzenie w ziemi nie mogą być zawinięte, bo sadzonka po kilku latach uschnie. Ale najważniejsza zasada, to nie śpieszyć się i zrobić to dokładnie. Ten zrąb ma powierzchnię około 3 ha. Posadzimy na nim 22 tysiące sadzonek. Będzie to 70 % sosny, 20 % świerka i 10 % brzozy – powiedział leśniczy.

fot. Anna Jakimiuk

Na koniec akcji wspólnego sadzenia drzew do kapsuły czasu trafił opis całego wydarzenia. Kapsułę leśnicy wraz z zaproszonymi gośćmi zakopali pod pomnikiem szyszki, w oddziale 195a Leśnictwa Kopna Góra.

***

Pomysłodawcą akcji „Łączą nas drzewa” jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska. –  Dzięki pracy leśników oraz zaangażowaniu w tego typu akcje, lesistość sięga dziś prawie 30 proc. powierzchni Polski. I cały czas rośnie. Warto sadzić drzewa, bo to one są kluczowym elementem zielonej infrastruktury naszego kraju - mówi Edward Siarka, wiceminister klimatu i środowiska.

¾ lasów w kraju znajduje się w zarządzie Lasów Państwowych, które prowadzą gospodarkę leśną, uwzględniającą potrzeby przyrody, ludzi oraz gospodarki. Niebagatelne zasoby leśne znajdują się też w rękach prywatnych.

Niezależnie od tego, kto jest właścicielem lasu, wspólna troska o lasy jest dla nas, leśników celem nadrzędnym. Drzewa zapewniają nam tlen i pochłaniają dwutlenek węgla, są także miejscem bytowania wielu gatunków fauny i flory oraz doskonałym odnawialnym surowcem. Dzięki lasom możemy korzystać z takich darów natury, jak grzyby czy zioła. Pobyt w lesie korzystnie wpływa też na naszą kondycję i samopoczucie – mówi Józef Kubica, p.o. dyrektor generalny Lasów Państwowych.

Akcja „Łączą nas Drzewa” rozpoczęła się w okresie pandemii. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z Lasami Państwowymi wyszły naprzeciw społecznym potrzebom obcowania z przyrodą. Prozdrowotna rola lasów jest nie do przecenienia.

Materiał filmowy TVP3 Białystok z akcji "Łączą nas drzewa" w Nadleśnictwie Supraśl.