Aktualności Aktualności

Współpraca w walce z żywiołem

17 kwietnia 2024 roku na terenie Leśnictw Ponikła i Orzechówka odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe zorganizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. W manewrach pożarniczych udział wzięło łącznie ponad 60 osób (7 zastępów PSP, 4 wozy bojowe OSP oraz pojazd patrolowo-gaśniczy Nadleśnictwa Dojlidy).

W działaniach uczestniczyli również: Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku oraz pracownicy Nadleśnictwa Dojlidy.

Podczas ćwiczeń doskonalono przede wszystkim: organizację i prowadzenie działań gaśniczych podczas wielkopowierzchniowych pożarów lasu, dostarczanie wody gaśniczej na znaczne - kilkukilometrowe odległości, wspomaganie akcji gaśniczej przy użyciu dronów oraz współdziałanie jednostek PSP, OSP i leśników podczas akcji gaszenia pożarów lasu.

Od 15 marca 2024 roku w Nadleśnictwie Dojlidy rozpoczęła się akcja bezpośrednia w ochronie przeciwpożarowej. Oznacza to, iż w Nadleśnictwie zostały wprowadzone dyżury pełnione przez 7 dni w tygodniu – również w niedziele i święta, mające na celu ciągły kamerowy monitoring terenów leśnych pod kątem jak najwcześniejszego wykrycia pożaru lasu i rozpoczęcia akcji gaśniczej.

Okres wczesnowiosenny to przede wszystkim pożary suchych traw – również położonych w pobliżu terenów leśnych. W miesiącach letnich, podczas wysokich temperatur powietrza, istnieje ogromne zagrożenie pożarowe całych drzewostanów. Lasy iglaste – przeważające na terenie Nadleśnictwa Dojlidy – są najbardziej narażone na pożary, ze względu na łatwopalne żywice i olejki eteryczne, które wydzielają się z drzew podczas wysokiej temperatury.

Przebywając w lesie lub w jego pobliżu pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa związanych z ogniem otwartym. W lasach oraz na terenach śródleśnych łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości 100 m od granicy lasu zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

  • używania ognia otwartego poza miejscami wyznaczonymi,
  • wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,
  • wyrzucania niedopałków papierosa na ściółkę.

Przypominamy, że 9 na 10 pożarów powstaje z winy człowieka, dlatego apelujemy o odpowiedzialne korzystanie z lasu.

W przypadku zauważenia pożaru lasu prosimy o szybkie alarmowanie:

Straży Pożarnej (tel. 112)

lub

Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego Nadleśnictwa Dojlidy (tel. 570 948 147)