Aktualności Aktualności

IV Pielgrzymka Leśników i Myśliwych do Sanktuarium w Świętej Wodzie

W niedzielę 04.09.2022 r. już po raz czwarty Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie stało się miejscem Pielgrzymki Leśników z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku i myśliwych Polskiego Związku Łowieckiego z okręgów w Białymstoku, Łomży i Suwałkach.

Uroczystość rozpoczęła się przy Krzyżach Leśników i Myśliwych. Tam w asyście Pocztów Sztandarowych zgromadzili się duszpasterze leśników i myśliwych, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych województwa podlaskiego, przedstawiciele służb mundurowych, delegaci instytucji współpracujących z Lasami Państwowymi oraz liczne grono leśników i myśliwych z rodzinami. Delegacje złożyły wieńce i kwiaty, a także zapaliły znicze pod Krzyżami Leśników i kapliczką św. Huberta.

Podczas uroczystości Dyrektor RDLP w Białymstoku Andrzej Józef Nowak uhonorował Senatora Marka Komorowskiego i Leśniczego Leśnictwa Ponikła  Tadeusza Gila (Nadleśnictwo Dojlidy) Kordelasem Leśnika Polskiego. Przedstawiciele ZHP Chorągwi Białostockiej odznaczyli Srebrnymi Odznakami Ruchu Przyjaciół Harcerstwa Zastępców Dyrektora RDLP w Białymstoku – Pana Zenona Angielczyka i Pana Dawida Iwaniuka, a także Nadleśniczych z Nadleśnictw: Dojlidy, Supraśl, Łomża i Olecko.

Mszy Świętej przewodniczył Arcybiskup Józef Jan Guzdek, który zwracając się ze słowem do uczestników uroczystości powiedział: „Gospodarka leśna i łowiecka przy pełnym poszanowaniu praw natury, także ma służyć człowiekowi. Dziękujemy naszym leśnikom i myśliwym, ludziom nie tylko odpowiednio przygotowanym, z dużym doświadczeniem, ale mającym także wielką wrażliwość na wartość i piękno przyrody. Będąc blisko natury, także od niej uczycie się porządku miłości, który Bóg zapisał w swoim stworzeniu. Korzystajmy z dóbr ziemi, bo z woli Boga została nam dana, ale także pamiętajmy, że matka Ziemia została powierzona naszej trosce”.

Przed uroczystą Mszą Świętą głos zabrali Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Jarosław Zieliński, Łowczy Okręgowy Pan Rafał Chodorowski oraz Dyrektor RDLP w Białymstoku Pan Andrzej Józef Nowak.

Być leśnikiem, to nie tylko zawód, ale powołanie i pasja. Dla nas ta pielgrzymka jest bardzo ważnym wydarzeniem, okazją do wspólnej modlitwy, rozmowy i wymiany doświadczeń. Patrząc tu, w Świętej Wodzie, na piękno Bożego stworzenia, pozostaje nam tylko cieszyć się, że możemy na jego rzezcz pracować. Na pewno będziemy tu wracać, bo tu czujemy się blisko Pana Boga i blisko natury – pól i lasów“ – powiedział Dyrektor RDLP w Białymstoku, Pan Andrzej Józef Nowak.

Po Mszy Świętej podczas której wznoszono również modlitwy za zmarłych leśników i myśliwych, zaproszeni goście i pielgrzymi uczestniczyli w poświęceniu krzyża i odsłonięciu tablicy upamiętniającej 25-lecie powstania Góry Krzyży w Świętej Wodzie oraz w agapie.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewnili Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Ochota” działający przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Białymstoku oraz „Chór Leśników Puszczy Białowieskiej”.