Aktualności Aktualności

Komunikat w sprawie wywożenia drewna z Puszczy Białowieskiej

W Puszczy Białowieskiej od chwili wydania przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej postanowienia o środku tymczasowym z dnia 20 listopada 2017 r. nie prowadzi się wycinki drzew, poza drzewami będącymi ewidentnie w stanie zagrażającym bezpieczeństwu ludzi odwiedzających Puszczę bądź znajdującymi się w miejscach, w których takie zagrożenie występuje.

Każde drzewo jest ponadto poddawane indywidualnej ocenie, co wyklucza przypadkowość działania. Prace te są zgodne z wyrokiem TSUE z 17 kwietnia br. oraz postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12 kwietnia br. w sprawie z powództwa Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot.

Leżące w Puszczy Białowieskiej martwe drewno leśnicy zostawiają na miejscu do jego naturalnego rozkładu. Natomiast martwe drzewa zagrażające bezpieczeństwu publicznemu, ścięte przed wyrokiem TSUE w lasach gospodarczych (czyli poza rezerwatami przyrody i strefami referencyjnymi) i złożone przy drogach wywozowych, są drewnem przeznaczonym do sprzedaży w ramach obowiązujących w Lasach Państwowych procedur.

Drewno obecnie wywożone z Puszczy Białowieskiej jest drewnem pozyskanym przed 18 kwietnia br., tj. przed otrzymaniem przez nadleśnictwa postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie oraz wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.