Aktualności Aktualności

KONKURS PLASTYCZNY I POETYCKI ROZSTRZYGNIĘTY

Z przyjemnością informujemy, że konkurs plastyczny „Las widziany oczami mojego dziadka” oraz poetycki „Las słowem malowany” został rozstrzygnięty.

Spośród nadesłanych 143 prac plastycznych wykonanych różnymi technikami, jury wybrało 38 najciekawszych natomiast w konkursie poetyckim z 14 prac komisja konkursowa wybrała i nagrodziła 10.

Do konkursu plastycznego przystąpiły dzieci z przedszkoli z Hajnówki, Dubin a do konkursu poetyckiego uczniowie  ze szkół podstawowych z Hajnówki, Dubin, Nowokornina i Orzeszkowa.

Celem konkursu było wzbudzenie zainteresowania dzieci historią  i rolą lasu, rozwijanie kreatywności, fantazji i wyobraźni plastycznej oraz promowanie samodzielnej pracy twórczej. Ponadto wzmacnianie więzi rodzinnych oraz kształtowanie wrażliwości i szacunku do ojczystej przyrody.

Autorom najciekawszych i najładniejszych prac w konkursie plastycznym przyznano w obu kategoriach wiekowych (przedszkola i szkoły podstawowe kl. I-III)  18 głównych nagród i 20 wyróżnień. Natomiast w konkursie poetyckim twórcom najładniejszych utworów poetyckich przyznano w obu kategoriach wiekowych (szkoła podstawowa kl. IV - VI i kl. VII – VIII) 7 głównych nagród i 3 wyróżnienia. 

Nagrodą niespodzianką dla wszystkich laureatów i ich opiekunów był przejazd Wąskotorową Kolejką Leśną oraz ognisko z kiełbaskami.

Fundatorem nagród jest Nadleśnictwo Hajnówka, Gmina Hajnówka i Miasto Hajnówka.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!