Aktualności Aktualności

Losy mięczaka

 

10 faktów o: ślimaku winniczku

  1. Winniczek to w Polsce największy ślimak skorupiasty. Podlega częściowej ochronie gatunkowej.
  2. Muszla jest stożkowato kulista, barwy od białawej do ciemnobrązowej. Posiada od 5 do 6 skrętów u większość osobników jest prawoskrętna. Skorupa osiąga rozmiary nawet 50x45 mm. Porusza się z prędkością 5cm/min.
  3. W naturze żyje 5-8 lat.
  4. Jest ślimakiem jadalnym. Polska jest jednym z głównych eksporterów. Zgodnie z obowiązującym prawem, możliwe jest pozyskiwanie ślimaków winniczków o średnicy muszli większej niż 30 mm, w okresie od 20 kwietnia do 31 maja. Zachowanie minimalnego wymiaru muszli ślimaka winniczka jest szczególnie istotne, ponieważ zbieranie osobników niewymiarowych (mniejszych nawet o 1-2 mm od wymiaru dozwolonego) powoduje, że znaczna część osobników nie zdąży spełnić swojej funkcji rozrodczej warunkującej przetrwanie lokalnych populacji.
  5. Ma dwie pary czułków, na szczycie dłuższych, chowających się teleskopowo znajdują się oczy.
  6. Podczas snu zimowego serce winniczka uderza  raz na minutę.
  7. Winniczek to gatunek hermafrodytyczny, to znaczy że każdy osobnik w rozrodzie może pełnić rolę samca i samicy, ponieważ każdy posiada gruczoły rozrodcze obu płci. Kopulację poprzedza dwugodzinna gra miłosna, podczas której ślimaki dotykają się delikatnie czułkami, po czym w stopę lub bok ma miejsce wbicie strzałki miłosnej (to ostry sztylecik z węglanu wapnia wytwarzany w żeńskiej części układu rozrodczego). Wraz ze strzałką wstrzykiwany jest pewien środek chemiczny, który powoduje kurczenie się żeńskich narządów odbiorcy w taki sposób, aby ułatwić zapłodnienie. Dalsze etapy godów prowadzą do kopulacji. Wtedy osobniki równocześnie przekazują sobie nasienie w spermatoforach. Akt wymiany spermatoforów trwa kilka minut. Po nim ślimaki pozostają jeszcze w bezruchu ponad godzinę złączone stopami.
  8. W czerwcu lub lipcu do wykopanej nogą w ziemi jamy, winniczek składa około 50 białych jaj wielkości grochu. Młode winniczki wylęgają się po 3-4 tygodniach, ale dojrzałość płciową osiągają dopiero po czterech latach.
  9. Przed hibernacją muszla zasklepiana jest wieczkiem (epifragmą), którą zrzuca wiosną.
  10. Począwszy od średniowiecza zakonnicy m. in. cystersi hodowali winniczka w ogrodach i parkach przyklasztornych, gdyż ich mięso było uważane za potrawę postną.