Aktualności Aktualności

Medal dla Dyrektora RDLP w Białymstoku

Medal za kultywowanie dziedzictwa narodowego małych Ojczyzn przyznano dyrektorowi białostockiej dyrekcji LP.

Stowarzyszenie „Olmonty” wyróżniło Pana Andrzeja Józefa Nowaka, Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku medalem w uznaniu zasług za kultywowanie dziedzictwa narodowego małych Ojczyzn. Medal wręczył Pan Jan Litwińczuk, prezes Stowarzyszenia.

Działalność Stowarzyszenia to aktywizacja społeczności lokalnej, wzmacnianie więzi międzypokoleniowych, kultywowanie tradycji patriotycznych, upamiętnianie ważnych wydarzeń i postaci z historii regionu i Polski, m.in.: upamiętnienie bitwy pod Olmontami, czy bohaterskich walk żołnierzy podziemia niepodległościowego na ziemiach Podlasia. Wydarzenia te wspierają leśnicy pod auspicjami Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.