Aktualności Aktualności

MIĘDZYNARODOWE SADZENIE LASU

Już po raz dziesiąty leśnicy z Litwy, Łotwy i Polski wspólnie posadzili las. W tym roku sadzenie odbyło się na terenie Leśnictwa Bondziszki, w pobliżu miejscowości Rutka-Tartak.

To międzynarodowe przedsięwzięcie w 2010 roku zapoczątkowali leśnicy z Nadleśnictwa Suwałki i Nadleśnictwa Marijampol pod hasłem "600 dębów na 600 lecie bitwy pod Grunwaldem". Od tego czasu międzynarodowe sadzenie lasu odbywa się każdej wiosny, naprzemiennie w polskich lub litewskich lasach, a sadzeniu towarzyszy zawsze motyw przewodni upamiętniający historyczne wydarzenia.

Tegoroczne uroczyste sadzenie lasu odbyło się 26 kwietnia i było upamiętnieniem 450 rocznicy powstania Rzeczpospolitej Obojga Narodów na mocy Unii Lubelskiej. Z tej okazji leśnicy z Nadleśnictwa Suwałki zaprosili do wspólnego sadzenia leśników z Litwy i Łotwy, przedstawicieli z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych w Białymstoku oraz władz lokalnych.

Ze strony litewskich gości w wydarzeniu uczestniczył Pan Darius Stonis – Naczelnik Wydziału Odtworzenie Lasów z Nadleśnictwa Lasów Państwowych Litwy wraz z delegacją, Pan Edmundas Bartkevičius - Dziekan  Wydziału Lasów i Ekologii z Aleksandras Stulginskis Universitetu, Pani Rūta Varnagirienė - kierowniczka Oddziału Regionalnego Kazlų Rūda Nadleśnictwa Lasów Państwowych Litwy wraz z delegacją, Pan Tomas Zaleckis - kierownik Oddziału Regionalnego Kretinga Nadleśnictwa Lasów Państwowych Litwy wraz z delegacją.

Łotewskich gości reprezentował Pan Andis Krėsliņš – Dyrektor Generalny Państwowego Nadzoru nad Lasami Łotwy wraz z delegacją.

We wspólnym sadzeniu stronę polską reprezentował Pan Zenon Angielczyk - Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku wraz z delegacją, Tomasz Dziemidek – Zastępca Dyrektora Biura Nasiennictwa Leśnego, przedstawiciele z Urządu Gminy Rutka Tartak oraz Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Nadleśnictwo Suwałki reprezentował Pan Wojciech Rodak – Nadleśniczy wraz z pracownikami.

Zgromadzeni uczestnicy sadzenia zostali podzieleni na dwie grupy. Pierwsza grupa wysadziła około 2000 sztuk sadzonek dębu i grabu, wyprodukowanych w szkółce kontenerowej Nadleśnictwa Suwałki. Odnowiono gniazdo o powierzchni 25 arów, po rębni III b w oddziale 32d. Zaś druga grupa wykonała zabieg czyszczenia wczesnego w położonym po sąsiedzku młodniku dębowym w oddziale 32a. Młodnik ten pochodzi ze wspólnego sadzenia przez leśników polskich i litewskich w 2013 roku jako „Dąbrowa na styku trzech granic”.

Dla upamiętnienia wspólnej inicjatywy na skraju odnowionej powierzchni ustawiono słup informacyjny o wydarzeniu w języku polskim i angielskim.