Aktualności Aktualności

Minister Kowalczyk z roboczą wizytą w Puszczy Białowieskiej

Minister środowiska Henryk Kowalczyk oraz wiceminister Małgorzata Golińska spotkali się z samorządowcami, przedsiębiorcami oraz mieszkańcami z terenu powiatu hajnowskiego. Spotkanie dotyczyło obecnej sytuacji prawnej w Puszczy Białowieskiej. W urzędzie starostwa obecny był również Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny i leśnicy z trzech lokalnych Nadleśnictw.

Minister zapewnił mieszkańców z terenu Puszczy, że są podejmowane wszelkie próby uratowania resztek drzewostanu z terenu Puszczy Białowieskiej. Dlatego resort środowiska prowadzi konstruktywny dialog, bo tylko na drodze kompromisu można uratować Puszczę Białowieską.

Mam nadzieję, że ostateczne postanowienia w sprawie Puszczy Białowieskiej powstaną w atmosferze kompromisu i uwzględnią postulaty wszystkich stron. Dlatego proszę Państwa o współpracę i wsparcie – mówił minister Henryk Kowalczyk.

Chciałbym, aby w dalszych konsultacjach uczestniczyły także organizacje ekologiczne. Zapraszamy wszystkie strony do rozmów – dodał minister środowiska.

Z kolei wiceminister Małgorzata Golińska przypomniała o genezie problemu drzewostanu w Puszczy Białowieskiej, która jest naszym dziedzictwem narodowym. Poruszono także kwestię wyroku TSUE, którego Polska jako państwo prawa w pełni respektuje.

Zależy nam przede wszystkim na bezpieczeństwu mieszkańców i przywróceniu w pełni ruchu turystycznego w regionie. Nasze planowane zadania będą zgodne z wyrokiem TSUE. Przyszłe działania zostaną poddane ocenie oddziaływania na środowisko zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykorzystujemy również najnowszych dostępne dane o przedmiotach ochrony w obszarze Natura 2000 – powiedziała wiceminister Golińska.

Wizyta na terenie Jednostki Wojskowej

Minister Kowalczyk i wiceminister Golińska wizytowali również teren jednostki wojskowej w Hajnówce. Komendanci jednostki wraz z tamtejszymi leśniczymi, przedstawiali aktualną sytuację spowodowaną gradacją kornika drukarza.