Aktualności Aktualności

Narada okolicznościowa z duchowieństwem w nadleśnictwie żednia

6 czerwca 2023r. na terenie Nadleśnictwa Żednia odbyła się narada leśników z udziałem duchowieństwa. Podczas spotkania zaprezentowano zrównoważoną gospodarkę leśną prowadzoną w Nadleśnictwie Żednia.


Tradycja tego rodzaju spotkań w nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, z udziałem duchowieństwa zapoczątkowano w 2000 roku. W tym roku, na zaproszenie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku pana Andrzeja Józefa Nowaka, udział wzięli: Ksiądz Arcybiskup Józef Guzdek - Metropolita Białostocki, Ksiądz Biskup Jerzy Mazur - Biskup Diecezji Ełckiej, Ksiądz Biskup Janusz Stepnowski - Biskup Diecezji Łomżyńskiej, Ksiądz Biskup Piotr Sawczuk - Biskup Diecezji Drohiczyńskiej oraz Ksiądz Biskup Henryk Ciereszko - Biskup Pomocniczy Archidiecezji Białostockiej i Ksiądz Biskup Tadeusz Bronakowski - Biskup Pomocniczy Diecezji Łomżyńskiej. W naradzie uczestniczył komendant placówki Straży Granicznej w Michałowie ppłk Piotr Gimier, a także kapelani leśników, księża proboszczowie z lokalnych parafii, Nadleśniczowie sąsiednich nadleśnictw, naczelnicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku oraz pracownicy Nadleśnictwa Żednia.

W siedzibie Nadleśnictwa Żednia przybyłych gości przywitał dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Andrzej Józef Nowak wraz z Grzegorzem Dworakowskim p.o. Nadleśniczego Nadleśnictwa Żednia. Przybyłym gościom zaprezentowano działalność Nadleśnictwa Żednia, strukturę funkcjonowania oraz prace jakie wykonują leśnicy w nadleśnictwie. Wspomniano o zasadach prowadzenia gospodarki leśnej oraz o projektach jakie w ostatnich latach zrealizowali leśnicy. Na uwagę zasługuje faktu realizacji projektów z zakresu małej retencji, gdzie nadleśnictwo pracami modernizacyjnymi objęło zbiorniki wodne: "Stanek", "Kościukówka" oraz "Kozi Przeskok".. Kolejnym punktem był przejazd do miejsca pamięci w hołdzie bohaterom, którzy walczyli o wolną i niepodległą Polkę. Pod obeliskiem przy trzech krzyżach złożono biało-czerwoną wiązankę, zapalono znicze i pomodlono się w intencji walczących za Ojczyznę.

W kolejnych punktach oglądano pokaz pracy rębaka na terenie leśnictwa Słomianka oraz udano się do leśnictwa Borsukówka, gdzie omówiono proces modernizacji i działanie zbiornika wodnego "Kozi Przeskok", znajdującego się na terenie leśnictwa Borsukowina. Uczestnicy narady dowiedzieli się o współpracy leśników ze straż graniczną, zobaczyli nową kancelarię leśnictw Michałowo i Nowa Wola, zwiedzili kościół p.w. Opatrzności Bożej w Michałowie i ruiny kościoła św. Antoniego w Jałówce.  Ostatnim punktem była wizyta w szkółce leśnej, gdzie uczestnicy zobaczyli i dowiedzieli się jak funkcjonuje szkółka leśna w leśnictwie Podozierany. Na zakończenie narady, na pamiątkę narady, posadzono dąb szypułkowy, przy którym na kamieniu umieszczono słowa Świętego Jana Pawła II: „Kto chce naprawdę odnaleźć samego siebie, musi nauczyć się obcowania z przyrodą”.