Aktualności Aktualności

Nasiona klonu wysłano do instytutu genetyki w Brunszwiku

Nasiona klonu zwyczajnego z Nadleśnictwa Hajnówka pojadą do niemieckiego Instytutu Genetyki Leśnej.

 

Na prośbę Thünen - Institut für Forstgenetik, Leśny Bank Genów Kostrzyca pozyskał z 10 klonów zwyczajnych rosnących w Nadleśnictwie Hajnówka w Puszczy Białowieskiej, nasiona zwane potocznie skrzydlakami.

Około 2 kg nasion będzie dostarczonych do niemieckich naukowców. Posłużą one do założenia sieci testowych powierzchni proweniencyjnych, reprezentujących populacje klonu zwyczajnego z różnych krajów Europy.

Prowadzone w instytucie badania proweniencyjne polegają m.in. na poznaniu zmienności wewnątrzgatunkowej oraz ocenie możliwości wprowadzania pochodzeń z innych regionów geograficznych. Testowe powierzchnie proweniencyjne są bazą dla wielu badań w różnych dziedzinach nauk przyrodniczych. Dzięki tym badaniom możliwe będzie określenie przystosowania gatunków do zmieniających się warunków klimatycznych, a także określenie ich odporności, co w dobie ocieplenia klimatu, obniżenia poziomu wód gruntowych i związanej z tym suszy jest bardzo ważne.

Z wyników badań proweniencyjnych gatunków leśnych prowadzonych przez niemieckich naukowców, korzystać będą mogli leśnicy z Unii Europejskiej.

Warto dodać, że Bank Genów Kostrzyca przesyła nasiona zagrożonych gatunków drzew i krzewów do Millennium Seed Bank w Wielkiej Brytanii. Nasiona są przechowywane w ramach projektu „Garfield Weston Global Tree Seed Bank Project", czyli ochrony leśnych zasobów genowych.

Po raz pierwszy nasiona z LBG Kostrzyca zostały przekazane do Wielkiej Brytanii w 2016 r. W tej niezwykłej przesyłce znalazły się wówczas nasiona dziewięciu gatunków, np. jodły pospolitej, olszy czarnej, sosny górskiej czy czereśni ptasiej.

Millennium Seed Bank współpracuje z 95 państwami na świecie, obecnie w tym wyjątkowym banku znajdują się nasiona ok. 90 tys. roślin. W MSB gromadzone są nie tylko nasiona drzew, czy zbóż, ale także grzyby. Działania takie przyczyniają się do ochrony gatunków drzew oraz zachowania różnorodności genetycznej.