Aktualności Aktualności

Naturalne odnowienie lasu w Nadleśnictwie Rajgród

Nadleśnictwo Rajgród w latach 2020-2023 odnowiło metodą naturalną ponad 70 ha lasu i liczba ta stale rośnie.

Na powyższej ilustracji możemy zaobserwować 2-letnie odnowienie naturalne sosny jakie udało się uzyskać w Nadleśnictwie Rajgród na terenie Leśnictwa Ruda.

Naturalne odnowienie lasu jest to zjawisko powstawania młodego pokolenia drzew przez samosiew lub odrośla, pod osłoną lub w sąsiedztwie drzewostanu. Odnowienie naturalne niesie za sobą wiele zalet m.in. obniżenie kosztów, utrzymanie ciągłości produkcji, zachowanie miejscowych ekotypów dostosowanych do lokalnych warunków, utrzymanie korzystnych cech mikroklimatu oraz gleby. Oczywiście posiada również wady w postaci m.in. nierównomiernego pokrycia i rozmieszczenia na odnawianej powierzchni oraz uzależnienia odnowienia od lat nasiennych.

Wśród metod stosowanych do naturalnego odnowienia sosny możemy wyróznić:

• Odnowienie samosiewem bocznym - obsiew następuje z sąsiedniego drzewostanu;

• Odnowienie samosiewem kombinowanym - obsiew z pozostawionych na powierzchni nasienników;

• Odnowienie samosiewem górnym - obsiew z góry, możliwość tworzenia dwupiętrowego drzewostanu.

Leśnikom zależy na tym, aby kolejne pokolenia lasu miały jak najlepsze cechy, dlatego z drzewostanu usuwane są drzewa najgorsze jakościowo oraz chore. Pozostawiane są natomiast te najzdrowsze o najlepszych cechach jakościowych, z których nastąpi obsiew nasion.

Aby odnowienie mogło się udać należy odpowiednio przygotować powierzchnię. Warunkiem koniecznym jest odsłonięcie gleby mineralnej w celu zapewnienia odpowiednich warunków do skiełkowania nasion. Gleba powinna być  spulchniona oraz pozbawiona grubej warstwy ściółki i chwastów. Efekt ten uzyskuje się poprzez stosowanie np. orki polegającej na wyoraniu płytkich bruzd lub przez talerzowanie powierzchni.

Nie wszędzie natomiast odnowienie naturalne może być skuteczne. Optymalne warunki dla odnowienia sosny w sposób naturalny to przede wszystkim drzewostany jednogatunkowe na siedliskach boru świeżego oraz boru mieszanego świeżego, które cechują się małą presją roślinności runa.