Aktualności Aktualności

Nowe pokolenie lasu

W najbliższym czasie w Nadleśnictwie Białowieża powstanie nowe pokolenie lasu. Do końca zbliżają się prace odnowieniowe. W 2020 roku zaplanowano je na powierzchni ok.10 ha. Odnowione zostaną powierzchnie w miejscach drzewostanów usuniętych w ubiegłych latach w wyniku gradacji kornika drukarza. Posadzony będzie głównie dąb, ale również sosna.

Należy pamiętać, że odnowienie lasu to obowiązek ustawowy (Art. 13 ust. 1 pkt 2 Ustawy o lasach), który nakazuje wprowadzenie nowego pokolenia lasu w okresie do 5 lat od usunięcia drzewostanu.

Z uwagi na specyfikę drzewostanów puszczańskich, stanowiących Obiekt Światowego Dziedzictwa UNESCO "Białowieża Forest" prace będą wykonane jedynie w strefie ochrony czynnej bioróżnorodności i krajobrazu. Wykorzystane będą również niestandardowe metody odnowienia, m.in. odnawianie dębu metodą grupową.

Metoda ta idealnie sprawdza się w Puszczy Białowieskiej, ponieważ stwarza warunki, w których można skutecznie wykorzystywać siły przyrody (odnowienie naturalne), co sprzyja później wykształceniu się urozmaiconej struktury wiekowej i gatunkowej. 

W realizowanej w nadleśnictwie metodzie - dęby będą posadzone w ilości 19 szt. na placówce (100 szt./ha). Stworzą one "szkielet drzewostanu", zajmując niecałe 13 % całej powierzchni, co na pozostałym obszarze pozwoli siłom natury na kształtowanie przyszłego drzewostanu.

Odnowienie lasu to zadanie, które daje leśnikowi najwięcej satysfakcji. Chociaż wymaga wiele poświęcenia i uwagi, pozwala obserwować jak las rośnie, dojrzewa i zmienia się na naszych oczach.