Aktualności Aktualności

NOWY DYREKTOR RDLP W BIAŁYMSTOKU

31 stycznia 2024 r. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Witold Koss powołał nowego zwierzchnika Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Pełniącym obowiązki dyrektora RDLP został Tadeusz Wilczyński.

Tadeusz Wilczyński jest absolwentem Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ukończył także podyplomowe studia menedżerskie na tej uczelni. Leśnik z długoletnim doświadczeniem, w Lasach Państwowych pracuje od 45 lat.

Karierę zawodową rozpoczął w Nadleśnictwie Waliły. Dalej kontynuował pracę w Nadleśnictwie Giżycko. Następnie pełnił funkcję zastępcy nadleśniczego w Nadleśnictwie Suwałki, od 1998 roku był nadleśniczym w Nadleśnictwie Głęboki Bród. W 2016 roku został odwołany i zaczął pełnić funkcję inżyniera nadzoru w Nadleśnictwie Suwałki, gdzie sprawował nadzór nad działaniami gospodarczymi w leśnictwach.

Z jego inicjatywy w 2013 r. z sukcesem został wdrożony program odbudowy populacji głuszca w Puszczy Augustowskiej. Koneser muzyki jazzowej. Organizował cieszące się dużą popularnością festiwale jazzowe w leśniczówce Buduk w Puszczy Augustowskiej.

Dziś (1 lutego 2024 r.) nowy dyrektor spotkał się z pracownikami biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.