Aktualności Aktualności

OBCHODY 77 ROCZNICY ŚMIERCI DANUTY SIEDZIKÓWNY „INKI”

W poniedziałek, 28 sierpnia, na terenie Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach odbyły się uroczystości związane z 77 rocznicą śmierci Danuty Siedzikówny „Inki”. Obchody honorowym patronatem objął Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Organizatorem wydarzenia była Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela w Narewce oraz Nadleśnictwo Browsk w Gruszkach.

Uroczystość rozpoczęła się w parku przy siedzibie Nadleśnictwa Browsk, gdzie znajduje się powstały z inicjatywy Lasów Państwowych pomnik Danuty Siedzikówny. Delegacje honorowe oddały cześć „Ince” składając kwiaty pod Jej pomnikiem.

Następnie w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Narewce odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji Danuty Siedzikówny „Inki” i Żołnierzy 5. Wileńskiej Brygady AK. Także w tym miejscu, pod tablicą upamiętniającą „Inkę”, odmówiono modlitwę oraz złożono kwiaty.

W uroczystościach wzięli udział: Pan Jarosław Zieliński, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz gen. bryg. Dariusz Łuczak. Bardzo licznej delegacji leśników przewodził Pan Andrzej Józef Nowak, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku w asyście pocztów sztandarowych z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku oraz Nadleśnictwa Żednia.

W tym niezwykle ważnym dniu nie zabrakło również przedstawicieli placówki Straży Granicznej w Narewce, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce a także Białowieskiego Parku Narodowego. Przybyli również przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń, samorządów, duchowni i mieszkańcy Narewki, Gruszek i wielu innych okolicznych miejscowości.

Poprzez takie proste gesty jak odśpiewanie hymnu państwowego, złożenie kwiatów czy udział w mszy świętej udowadniamy, że zależy mam na tym, aby „Inka” i inni Żołnierze Wyklęci nigdy nie zostali zapomniani. Pragniemy oddać im należną cześć i zachować w pamięci ten niezwykle ważny element naszej historii i tożsamości narodowej jakim była ich walka z sowieckim reżimem.

***

Danuta Siedzikówna, pseudonim "Inka", sanitariuszka 5. Brygady Wileńskiej Armii Krajowej, została zamordowana 28 sierpnia 1946 r. przez sowieckiego okupanta. Dziś jest jednym z symboli Żołnierzy Niezłomnych.

Życie „Inki” związane jest z Podlasiem, urodziła się 3 września 1928 r. w Guszczewinie, do szkoły powszechnej uczęszczała w Narewce. W 1943 r. wstąpiła do AK, gdzie pełniła funkcję sanitariuszki pracując jednocześnie jako kancelistka w nadleśnictwie.

W czerwcu 1945 r. została aresztowana przez Urząd Bezpieczeństwa za kontakty z oddziałami AK. Wkrótce po aresztowaniu została brawurowo odbita z rąk komunistów przez oddział 5. Brygady Wileńskiej dowodzonej przez mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszkę”. Kontynuując swoją walkę z sowieckim okupantem została sanitariuszką w jednym ze szwadronów. Wraz ze swoim oddziałem przeniosła się na Pomorze, gdzie uczestniczyła w akcjach bojowych.

Została aresztowana w Gdańsku 20 lipca 1946 r. Mimo brutalnego śledztwa, nie zdradziła żadnych informacji o swych współtowarzyszach. Odmówiła jakiejkolwiek współpracy i nie zdecydowała się nawet podpisać listu do prezydenta Bieruta z prośbą o łaskę, do końca deklarując, że walczyła o słuszną sprawę.

77 lat później spotkaliśmy się, aby oddać jej hołd.