Aktualności Aktualności

Odsłonięcie tablicy poświęconej leśnikom - ofiarom II wojny światowej

14 czerwca obchodzimy ustanowiony przez Sejm RP w 2006 r., Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Upamiętnia on datę przybycia pierwszego transportu więźniów politycznych w 1940 r. do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.

Rocznica  jest symbolem i przypomnieniem milionów ofiar, które straciły życie w niemieckich obozach. Ofiarami tych dramatycznych wydarzeń byli również leśnicy. Wielu z nich dosięgały prześladowania i represje. Za przywiązanie do swojej Ojczyzny, za głęboko zakorzenione poczucie tożsamości narodowej i patriotyzmu zapłacili najwyższą cenę.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej odsłoniła pamiątkową tablicę memoratywną poświęconą leśnikom – więźniom i ofiarom obozów koncentracyjnych II wojny światowej. W uroczystym odsłonięciu tablicy udział wzięli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki pan Dariusz Piontkowski, Senator RP pan Mariusz Gromko, Wojewoda Podlaski pan Bohdan Paszkowski, przedstawiciele Służb Mundurowych województwa podlaskiego, oraz przedstawiciele współorganizatorów Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Białymstoku pp. Jarosław Schabieński, Krzysztof Sychowicz, Urszula Gierasimiuk, a także harcerze i delegacja z Podlaskiego Kuratorium Oświaty.

Po uroczystym odsłonięciu tablicy pamiątkowej nastąpiło jej poświęcenie oraz krótka modlitwa. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku wraz z Instytutem Pamięci Narodowej  a także przybyłe delegacje gości złożyły wieńce i zapaliły znicze.

Posterunek honorowy wystawił 18 Białostocki Pułk Rozpoznawczy w asyście białostockich leśników. Uroczystą oprawą muzyczną wydarzenie uświetnił Zespół Sygnalistów Myśliwskich pod nazwą: Waltornie Kryńskie.

Po oficjalnej części wydarzenia nastąpiło otwarcie wstawy „Niemieckie obozy zagłady”, przygotowanej przez Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej. Wystawę będzie można obejrzeć przed budynkiem RDLP w Białymstoku do 21 czerwca br.

Pierwsza tablica pamiątkowa ku czci „Poległych Leśników i Drzewiarzy w walce z najeźdźcą hitlerowskim” została umieszczona na budynku biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku  w dniu 29 września 1968 roku.

pierwsza tablica na biurze budynku RDLP w Białymstoku