Aktualności Aktualności

Odznaka pamiątkowa 1 PBOT dla Dyrektora RDLP w Białymstoku

Podczas uroczystej przysięgi Wojsk Obrony Terytorialnej w Białymstoku w dniu 17 lipca 2020 roku, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Pan Andrzej Józef NOWAK został odznaczony Odznaką pamiątkową 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen bryg. Władysława Liniarskiego ps. "Mścisław".

Odznaka pamiątkowa jest jednym ze sposobów uhonorowania żołnierzy pełniących służbę wojskową, pracowników wojska oraz innych osób szczególnie zasłużonych dla Brygady. Jest dowodem istotnego wkładu w rozwój i funkcjonowanie Brygady oraz wyrazem koleżeńskiego uznania.

Żołnierze złożyli przysięgę w koszarach przy ul. Kawaleryjskiej w Białymstoku. Z powodu ograniczeń sanitarnych nowym żołnierzom nie towarzyszyła rodzina ani inni zaproszeni goście.

Przysięgę złożyło ponad 80 ochotników niemal ze wszystkich powiatów województwa podlaskiego. W Wojskach Obrony Terytorialnej w Podlaskiem służy ok. 2 tys. żołnierzy.