Aktualności Aktualności

Informacja

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku informuje, że w związku z decyzją Urzędu Dozoru Technicznego (UDT-CERT) z dnia 17 kwietnia 2018 roku, nadleśnictwa: Hajnówka, Browsk i Białowieża zostały wycofane z zakresu certyfikatu grupowego PEFC nr CLS/722/2017 (data wydania certyfikatu 14.11.2017 r., data ważności certyfikatu 13.11.2020 r.).

Decyzja Urzędu Dozoru Technicznego podyktowana jest wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-441/17 z dnia 17 kwietnia 2018 roku.

PEFC Polska: https://www.pefc.pl/nowosci/nowosci/301-wycofanie-certyfikatow-dla-trzech-nadlesnictw-rdlp-w-bialymstoku