Aktualności Aktualności

Otwarcie nowej siedziby Nadleśnictwa Pomorze

27 listopada 2021 r. miało miejsce uroczyste otwarcie nowej siedziby Nadleśnictwa Pomorze.

Po przywitaniu przybyłych gości odbyło się symboliczne przecięcie wstęgi, którego dokonali: Poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński, w imieniu Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Andrzeja Nowaka – Piotr Karnasiewicz, Ksiądz Dziekan Zbigniew Bzdak, Proboszcz Parafii Giby Ks. Jarosław Pierzgalski, Starosta Powiatu Sejneńskiego Maciej Plesiewicz, w imieniu Wójta Gminy Giby Roberta Bagińskiego – Piotr Miszkiel, wykonawca i kierownik budowy – Sławomir Świerzbin oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Pomorze Piotr Nalewajek.

Po uroczystym przecięciu wstęgi Ksiądz Dziekan Zbigniew Bzdak dokonał poświęcenia nowej siedziby Nadleśnictwa. Po ceremonii poświęcenia goście udali się do sali narad na uroczystą naradę. Naradę rozpoczął Nadleśniczy Piotr Nalewajek, który przedstawił prezentację wykonanych prac oraz przybliżył tematykę inwestycji.

Inicjatywa budowy nowego biurowca powstała w 2015 r. W roku kolejnym uzyskano akceptację dyrektora RDLP w Białymstoku na budowę nowego budynku biura oraz wykonano dokumentację techniczną. W roku 2017 nadleśnictwo uzyskało pozwolenie na budowę i uzyskało zapewnienie ze strony RDLP w Białymstoku o pomocy finansowej w budowie w postaci dopłat ze scentralizowanej amortyzacji. Wykonawcę wyłoniono na podstawie przetargu nieograniczonego w 2018 r., po czym zawarto z nim umowę. Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowego budynku biurowego Nadleśnictwa miała miejsce 6 maja 2019 roku, w tym roku powstał też projekt aranżacji wnętrz. W roku 2021 budynek zaczął być użytkowany przez pracowników nadleśnictwa.

Po przybliżeniu historii budowy budynku głos zabrali zaproszeni goście. Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni na uroczysty poczęstunek.

Foto: Paweł Pojawa