Aktualności Aktualności

PAMIĘCI PROF. JANA SZYSZKO

19 kwietnia, w 79. rocznicę urodzin śp. prof. Jana Szyszko, w Technikum Leśnym w Białowieży,  odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą wybitnemu naukowcy, wychowawcy i ministrowi środowiska.

Uroczystość rozpoczęła się od odsłonięcia tablicy na której widniej wizerunek ś.p. profesora Jana Szyszko. Tablica znajduje się na tle biało-czerwonej flagi i została umieszczona wewnątrz technikum. Autorem tablicy jest Pani Aneta Bartosiuk-Szarlej. Po uroczystości odsłonięcia tablicy w Sali widowiskowej technikum odbyła się konferencja podczas której przedstawiono sylwetkę ś.p. prof. Jana Szyszko.

W wydarzeniu wzięli udział m.in. pani Krystyna Szyszko, wdowa po profesorze Janie Szyszko, Edward Siarka - Sekretarz Stanu, pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa; Józef Kubica - Dyrektor Generalny Lasów Państwowych; Andrzej Nowak- Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, pani Anna Kulbacka - Dyrektor Technikum Leśnego w Białowieży, pani Marta Wasek - Dyrektor Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych, pan Marek Roman - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie; pan Artur Michalski - zastępca prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kadra pedagogiczna i uczniowie technikum.

Jan Szyszko był leśnikiem, ministrem środowiska oraz posłem. Był również nauczycielem akademickim, profesorem nauk leśnych oraz autorem licznych publikacji naukowych z zakresu użytkowania zasobów przyrodniczych i ekologii. Czterokrotnie był posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, trzykrotnie ministrem środowiska. Zmarł 9 października 2019 roku w wieku 75 lat.


Zdjęcia i montaż: Rafał Supiński