Aktualności Aktualności

Porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku oraz Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku

Wzajemna wymiana informacji na temat najnowszych osiągnięć naukowych, realizacja wspólnych inicjatyw badawczych, organizacja konferencji, szkoleń, przedsięwzięć edukacyjnych i popularyzatorskich dotyczących wiedzy o leśnictwie oraz o środowisku przyrodniczym, a także praktyki studenckie – m.in. takie formy współpracy przewiduje podpisane dziś (16.05.2024) porozumienie pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych Białymstoku.

Dokument sygnowali prof. dr hab. Robert Ciborowski – rektor UwB oraz Tadeusz Wilczyński – dyrektor RDLP w Białymstoku.

Prof. Ciborowski przypomniał, że uczelnia miała już okazję do współpracy z Lasami Państwowymi przy kilku przedsięwzięciach i układała się ona bardzo dobrze.

- Ta umowa jest otwarciem drzwi do szerszej współpracy. Mam nadzieję, że wspólnych działań, projektów będzie teraz przybywało i zarówno Lasy, jak i Uniwersytet będą czerpały z tego korzyści – powiedział prof. Robert Ciborowski, rektor Uniwersytetu w Białymstoku.

Tadeusz Wilczyński wskazał kilka przykładowych zakresów przyszłej współpracy.

- Biorąc pod uwagę, że Lasy Państwowe, jako instytucja określona w prawie, działają na podstawie prawa i w granicach prawa, to już teraz można stwierdzić, że ta współpraca na pewno będzie oparta na prawie. Na pewno będzie też oparta na osiągnięciach naukowych i wiedzy dotyczącej obszaru przyrodniczego, bo przecież dokonania Wydziału Biologii są dla nas na prawdę bardzo cenne – podkreślił dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.