Aktualności Aktualności

Porozumienie ze Służbą Więzienną

Lasy Państwowe zacieśniają współpracę ze Służbą Więzienną. Aby podkreślić wolę wspólnego działania w dniu 7 października 2021 r. zostało podpisane porozumienie.

Stosowny dokument został podpisany przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Pana Andrzeja Józefa Nowaka oraz Dyrektora Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Białymstoku, Pana Płk Piotra Kondraciuka.

Porozumienie dotyczy możliwości pracy osadzonych w nadleśnictwach białostockiej dyrekcji Lasów Państwowych. Szczegółowe zasady zatrudniania określą umowy zawierane pomiędzy nadleśnictwem a dyrektorem właściwego zakładu karnego.

Przyjęcie dzisiejszego porozumienia jest następstwem podpisanego 15 września br. podobnego dokumentu pomiędzy Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej - generałem Jackiem Kitlińskim i p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych - Józefem Kubicą.

Osadzeni będą kierowani do prac, które nie wymagają fachowego przygotowania i będą dla nich bezpieczne. Współpraca z leśnikami będzie miała takze wymiar edukacyjny. Skazani zyskają nowe kompetencje i wiedzę na temat lasów i przyrody - wyjaśniał Dyrektor RDLP w Białymstoku, Pan Andrzej Józef Nowak.

Niektóre nadleśnictwa białostockiej dyrekcji LP mają już praktykę we współpracy z zakładami karnymi. Wieloletnie doświadczenia łączą Zakłady Karne w Czerwonym Borze i w Grądach Woniecko z Nadleśnictwem Łomża, a w przyszłości z Nadleśnictwem Knyszyn. Osadzeni pracowali m.in przy sadzeniu lasu, uprzątaniu go z odpadów oraz zabezpieczaniu sadzonek.

Każdy pobyt poza murami zakładu karnego, tym bardziej pobyt w lesie, w otoczeniu przyrody to dla osadzonych wyjątkowa okoliczność - podkreślił Dyrektor RDLP w Białymstoku.