Aktualności Aktualności

PRZESUNIĘCIE TERMINU UROCZYSTOŚCI POŚWIĘCENIA I PRZEKAZANIA SZTANDARU

Ze względu na to, że obszar Białowieży został objęty stanem wyjątkowym - uroczystości związane z Poświęceniem i Przekazaniem Sztandaru Technikum Leśnemu w Białowieży, które zaplanowane były na 14 września - nie odbędą się. Termin zostaje przesunięty. Dokładna data będzie wyznaczona później.