Aktualności Aktualności

W Łomży odbyły się Regionalne Obchody Dni Lasu

Ponad 350 leśników z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku oraz zaproszeni goście wzięli udział w Regionalnych Obchodach Dni Lasu. Odbyły się one 22 czerwca w Centrum Kultury w Łomży.

Na zaproszenie Andrzeja Nowaka, dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku w uroczystym spotkaniu uczestniczył minister środowiska profesor Jan Szyszko, biskupi diecezji łomżyńskiej; ekscelencje Janusz Stepnowski, Stanisław Stefanek i Tadeusz Bronakowski. Obecni byli też przedstawiciele władz miejskich i samorządowych, szeregu firm i instytucji współpracujących na co dzień z leśnikami: policji, z komendantem wojewódzkim nadinspektorem Danielem Kołnierowiczem, straży pożarnych, związków zawodowych, Polskiego Związku Łowieckiego, firm drzewnych, biur urządzenia lasu. W uroczystościach wzięli udział dyrektorzy regionalnych dyrekcji LP w Olsztynie dr inż. Piotr Czyżyk i w Warszawie pan Marek Roman, a także nadleśniczowie oraz delegacje reprezentujące nadleśnictwa i biuro RDLP w Białymstoku, w tym osoby odznaczone.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z Regionalnych Obchodów Dni Lasu w Łomży, autorstwa Sławomira Kowalczyka z Nadleśnictwa Giżycko.

Uroczystości rozpoczęła msza święta w łomżyńskiej katedrze pw. Św. Michała Archanioła celebrowana przez biskupa Janusza Stepnowskiego, z udziałem pocztów sztandarowych i Zespołu Sygnalistów „Galindowe Rogi" z Nadleśnictwa Maskulińskie.

W dalszej części obchodów w Centrum Kultury w Łomży dyrektor Andrzej Nowak w swoim wystąpieniu podsumował pracę leśników białostockiej dyrekcji, nawiązując m.in. do historii i martyrologii leśników w tym regionie, a profesor Bogumiła Jędrzejewska z Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży wygłosiła wykład pod tytułem: Kościół z białą wieżą – duchowe dziedzictwo leśników Drugiej Rzeczypospolitej.

Następnie kilkudziesięciu pracowników z nadleśnictw i biura RDLP w Białymstoku zostało odznaczonych bądź wyróżnionych za wybitne osiągnięcia i dokonania zawodowe. Były to odznaczenia nadane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej: Złote Krzyże Zasługi, medale Za Długoletnią Służbę, odznaki honorowe ministra środowiska Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz Kordelasy Leśnika Polskiego.

Podczas Regionalnych Obchodów Dni Lasu dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku przekazał na ręce księdza Arkadiusza Kubła, stojącego na czele Grupy Ratowniczej Nadzieja, kluczyki do samochodu ratowniczego zakupionego ze środków finansowych przekazanych przez nadleśnictwa białostockiej dyrekcji.

W części artystycznej wystąpił duet Dominika Żukowska i Andrzej Korycki śpiewający ballady Bułata Okudżawy, Włodzimierza Wysockiego i Żanny Byczewskiej

Regionalne Obchody Dnia lasu zakończyło się poczęstunkiem i rozmowami leśnej braci z gośćmi.