Aktualności Aktualności

SIANOKOSY żubrom

Rozpoczęły się sianokosy na śródleśnych łąkach Nadleśnictwa Hajnówka, na których prowadzi się projekt pn. „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”.

W zakresie planowanym do realizacji znajdują się działania mające na celu dbanie o stan populacji żubrów poprzez monitorowanie stada i miejsc bytowania, utrzymanie i poprawa bazy pokarmowej, remonty infrastruktury, poprawa struktury genetycznej oraz edukacja.

W Nadleśnictwie Hajnówka planuje się wykoszenie 30 ha łąk, z których zebrane siano zostanie przeznaczone do zimowego dokarmiania tego największego ssaka Europy.

Beneficjentem projektu jest SGGW w Warszawie a partnerami OKL w Gołuchowie oraz 25 nadleśnictw skupionych w 8 województwach. Wiele projektów ochrony tego gatunku wpływa na rozwój populacji żubra w Polsce i na świecie.

 

Wg stanu na 31 grudnia 2019 roku, w Polsce bytuje 2269 sztuk żubrów (w tym w Puszczy Białowieskiej 770 sztuk). W białoruskiej białoruskiej stronie żyją 593 osobniki. Populacja żubra na świecie liczy ponad 6000 sztuk (Słowacja, Ukraina, Rumunia).